Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Σχέδιο της Διοίκησης της Εθνικής Τράπεζας για νέα εθελούσια έξοδο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 10/11/2005
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αριθ. Πρωτ.:4422
Ημερομηνία Κατάθεσης: 10.11.05

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: α) τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
           β) τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών

Θέμα: Σχέδιο της Διοίκησης της Εθνικής Τράπεζας για νέα εθελούσια έξοδο

1) Τον Νοέμβριο του 2004 πραγματοποιήθηκε εθελούσια έξοδος στην Ε.Τ.Ε. που αφορούσε 1502 άτομα. Η Διοίκηση χορήγησε στα Ασφαλιστικά Ταμεία 8000 ευρώ για κάθε άτομο που αποχώρησε, ποσό που αφορούσε το σύνολο των Ταμείων (Σύνταξης, Επικούρησης, Υγείας, Αυτασφάλειας), ενώ χορήγησε την ίδια στιγμή μεγάλες αποζημιώσεις σε όσους εδέχθησαν να αποχωρήσουν. Σημειωτέον ότι για την κάλυψη των κενών προσελήφθησαν μόνο 450 άτομα.

Οι επιπτώσεις αυτής της κίνησης ήταν οι εξής:

α) Το Ταμείο Συντάξεων έχασε εισφορές της τάξης των 16,8 εκατ.ευρώ ετησίως και αυξήθηκαν οι παροχές του (συντάξεις) κατά 18,5 εκατ.ευρώ ετησίως, με αποτέλεσμα να καταστεί για πρώτη φορά από πλεονασματικό ταμείο σε ελλειμματικό (31-12-2004 πλεόνασμα 1.450.000 ευρώ, 31-12-2005 πρόβλεψη ελλείμματος 22 εκατ. ευρώ).

β) Ο Λογαριασμός Επικούρησης έχασε εισφορά της τάξης των 5,6 εκατ.ευρώ ετησίως και αυξήθηκαν οι παροχές του κατά 8,1 εκατ.ευρώ ετησίως.

γ) Το Ταμείο Υγείας έχασε εργοδοτικές εισφορές 3 εκατ.ευρώ ετησίως.

δ) Το ταμείο Αυτασφάλειας έχασε 2 εκατ. ευρώ ετησίως.

Γίνεται λοιπόν σαφές ότι το ποσόν - «ψίχουλα» που χορήγησε η Διοίκηση, κάθε άλλο παρά καλύπτει τα μεγάλα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την εθελούσια έξοδο στα Ασφαλιστικά Ταμεία του προσωπικού της ΕΤΕ.

2) Η Διοίκηση της ΕΤΕ ετοιμάζεται τώρα να εξαγγείλει νέο πρόγραμμα εθελουσίας που θα αφορά τα έτη 2005 και 2006 και θα απευθύνεται περίπου σε 1250 άτομα. Ζητά συνολικά (μαζί με την προηγούμενη έξοδο) να αποχωρήσει το 21% του προσωπικού της τράπεζας.

Σημειωτέον ότι οι προσλήψεις που σκοπεύει να πραγματοποιήσει καλύπτουν μόνο το 25% των υπαλλήλων που η Διοίκηση επιθυμεί να αποχωρήσουν .

Είναι πράγματι απαράδεκτο μια επιχείρηση που ελέγχεται –έστω και εμμέσως- από το Δημόσιο και παρουσιάζει κέρδη αυξημένα κατά 62% στο Α΄ εξάμηνο του 2005, να πραγματοποιεί τέτοιες κινήσεις και να φορτώνει τις τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις της εθελουσίας στις πλάτες των Ασφαλιστικών Ταμείων, καθιστώντας τα μη βιώσιμα.

Ουσιαστικά όμως επιχειρεί να φορτώσει μεγάλο μέρος του οικονομικού κόστους αυτών των αποφάσεων στο ΙΚΑ, μια και με τον Ν.3029/02 προβλέπεται η ένταξη των Ταμείων Κύριας Σύνταξης της ΕΤΕ σ΄ αυτό.

Φυσικά τα άλλα Ταμεία θα στερηθούν εισφορά ύψους 14,5 εκ. ευρώ ετησίως, πράγμα που τα οδηγεί ουσιαστικά σε μείζονα προβλήματα και σε υποβάθμιση των παροχών τους.

Κι όλα αυτά την στιγμή που ο Ν. 3371/2005 (άρθρο 69) υποχρεώνει την Τράπεζα να καλύψει τις επιπτώσεις της εθελούσιας εξόδου πράγμα που η Τράπεζα επιχειρεί να αποφύγει.

Για τους λόγους αυτούς:

ΕΡΩΤΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

1) Είναι εν γνώσει και αποδέχονται τις αναιτιολόγητες ενέργειες της Διοίκησης της Εθνικής, που θέτουν σε κίνδυνο το μέλλον των Ασφαλιστικών Ταμείων;

2) Τι προτίθεται να πράξουν, ώστε να επιβάλλουν αυστηρά και απαρέγκλιτα με ευθύνη της Τράπεζας την πλήρη «κάλυψη» των Ασφαλιστικών Ταμείων σε περίπτωση που η Διοίκηση της ΕΤΕ προχωρήσει τελικά στην εθελούσια έξοδο;

3) Πως θα προστατεύσουν τα συμφέροντα του ΙΚΑ που θίγονται απ΄ αυτές τις πρακτικές;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Χρήστος Πρωτόπαπας

Δημήτρης Κουσελάς

Εύη Χριστοφιλοπούλου

Τόνια Αντωνίου

Βαγγέλης Παπαχρήστος