Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Χορήγηση διατροφικού επιδόματος νεφροπαθών τεχνητού νεφρού μέσω Τραπεζικών Λογαριασμών.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 20/10/2005
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Πολιτ. Γραφείο: Μητροπόλεως 1, 105 57 Αθήνα.
Αρ. Πρωτ. Βουλής:1258
Ημερ. Κατάθεσης; 20-10-05

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Θέμα: Χορήγηση διατροφικού επιδόματος νεφροπαθών τεχνητού νεφρού μέσω Τραπεζικών Λογαριασμών.

Σας διαβιβάζω την με αρ. πρωτ. 2758/18-10-2005 επιστολή του Δημάρχου και της Αντιδημάρχου Αυλώνος Ν. Μεσσηνίας, στην οποία εκτίθενται τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νεφροπαθείς που κάνουν αιμοκάθαρση στη μονάδα του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας για να εισπράξουν το διατροφικό επίδομα νεφροπαθών τεχνητού νεφρού.

Παρακαλώ να εξετάσετε με τη δέουσα μέριμνα και προσοχή το αναφερόμενο σε αυτήν αίτημα των νεφροπαθών, να τους καταβάλλεται το επίδομα μέσω τραπέζης όπου διαθέτουν λογαριασμό ή ταχυδρομικά στα σπίτια τους, ώστε να σταματήσει η αδικαιολόγητη ταλαιπωρία τους από τη μέχρι σήμερα ισχύουσα διαδικασία χορήγησης σε αυτούς του διατροφικού επιδόματος στην έδρα του Νομού.

Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2005

                                                                                                                                    Ο βουλευτής

                                                                                       Δημήτρης Κουσελάς