Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την πρόσληψη Πυροσβεστών στις Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας .
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 20/10/2005
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Πολιτ. Γραφείο: Μητροπόλεως 1, 105 57 Αθήνα.
Αρ. Πρωτ. Βουλής:1257
Ημερ. Κατάθεσης; 20-10-05

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: Δημόσιας Τάξης

Θέμα: Δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την πρόσληψη Πυροσβεστών στις Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας .

Σας διαβιβάζω τα από 9-8-2005 και 12-9-2005 έγγραφα του Συλλόγου Εποχικών Πυροσβεστών Νομού Μεσσηνίας καθώς και το από 17-10-2005 φύλλο του ημερήσιου τοπικού τύπου στα οποία εκτίθενται τα αιτήματα των συμβασιούχων πυροσβεστών σχετικά με τις συμβάσεις εργασίας τους.

Συγκεκριμένα ζητούν τη δημιουργία θεσμικού πλαισίου που να καθορίζει τις προϋποθέσεις και τη σχετική μοριοδότηση για την στελέχωση των Υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας. Προκειμένου δε να υποστηρίξουν τα αιτήματά τους έχουν εξαγγείλει πανελλαδικές κινητοποιήσεις και έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη για την μετατροπή των συμβάσεων τους σε αορίστου χρόνου.

Παρακαλώ να εξετάσετε με ιδιαίτερη προσοχή τα ανωτέρω αιτήματα καθόσον πρόκειται για έναν κλάδο εργαζομένων, από τους πλέον ευαίσθητους και χρήσιμους, με μεγάλη προσφορά στο κοινωνικό σύνολο.

Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2005

                                                                                                                                    Ο βουλευτής

                                                                                       Δημήτρης Κουσελάς