Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Αίτημα της Ιταλίας για εφαρμογή του άρθρου 11 του Κανονισμού 865/2004 του Συμβουλίου της 29-4-2005, που προβλέπει μείωση των τιμών του ελαιολάδου μέσω αδασμολόγητων εισαγωγών από τρίτες χώρες– στάση της Ελληνικής Κυβέρνησης.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 18/10/2005
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αριθ. Πρωτ.: 3548
Ημερομηνία Κατάθεσης: 18.10.05

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θέμα: Αίτημα της Ιταλίας για εφαρμογή του άρθρου 11 του Κανονισμού 865/2004 του Συμβουλίου της 29-4-2005, που προβλέπει μείωση των τιμών του ελαιολάδου μέσω αδασμολόγητων εισαγωγών από τρίτες χώρες– στάση της Ελληνικής Κυβέρνησης.

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κανονισμού ΕΚ 865/2004 του Συμβουλίου της 29-4-2004, εάν η αγοραία τιμή του ελαιολάδου υπερβαίνει σημαντικά 1,6 φορές τις μέσες τιμές παρέμβασης (δηλ. τα 2,85 ευρω) κατά τη διάρκεια μιας περιόδου τουλάχιστον 3 μηνών και προκειμένου να εξασφαλιστεί ο κατάλληλος εφοδιασμός της κοινοτικής αγοράς με ελαιόλαδο, μπορεί να αποφασίζονται από την Επιτροπή αδασμολόγητες εισαγωγές ελαιολάδου από τρίτες χώρες, ώστε να πέσει η αγοραία τιμή του.

Επειδή διατυπώθηκε πρόσφατα αίτημα στην Επιτροπή από την Ιταλική Κυβέρνηση για ενεργοποίηση του μηχανισμού του συγκεκριμένου άρθρου του Κανονισμού, δηλαδή να επιτραπούν αδασμολόγητες εισαγωγές ελαιολάδου από την Τουρκία κλπ. τρίτες χώρες, ώστε να πέσει η αγοραία τιμή του,

Επειδή η εφαρμογή του συγκεκριμένου άρθρου, που υπερψηφίστηκε από τον προκάτοχό σας κ. Τσιτουρίδη, στο Συμβούλιο Υπουργών της 29-4-2004, πλήττει ευθέως και σοβαρά τα συμφέροντα των ελαιοπαραγωγών της χώρας μας και θα έχει σοβαρές συνέπειες

  • και για το εισόδημα των παραγωγών στους ελαιοπραγωγικούς νομούς, λόγω της προβλεπόμενης από αυτό τεχνητής συμπίεσης των τιμών του ελαιολάδου

  • και για την προστασία του καταναλωτή, δεδομένου ότι το ελαιόλαδο που είναι δυνατόν να εισαχθεί από τρίτες χώρες, χωρίς δασμούς και σε χαμηλότερη τιμή, είναι γνωστό ότι υστερεί ποιοτικά, προσφέρεται μάλιστα κατ’ εξοχήν για νοθεία και παραποίηση ονομασιών προέλευσης,

Επειδή λόγω προβλημάτων στη φετεινή παραγωγή της Ιταλίας και της Ισπανίας, το ελαιόλαδο είναι το μόνο αγροτικό προϊόν για το οποίο υπήρξε αύξηση τιμής κατά το τρέχον έτος,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Με ποιό σκεπτικό υπερψηφίστηκε από την Κυβέρνηση της Ν.Δ και τον Υπουργό κ. Σάββα Τσιτουρίδη το άρθρο 11 του Κανονισμού 865/2004, πιθανή εφαρμογή του οποίου θα έχει αρνητικές συνέπειες για την τιμή του ελαιολάδου και για το εισόδημα των ελαιοπαραγωγών της χώρας μας;

  2. Τι θέση προτίθεται να πάρει η χώρα μας στην περίπτωση που τεθεί ζήτημα ενεργοποίησης του άρθρου 11 του Κανονισμού 865/2004 από την Επιτροπή, δηλ. να επιτραπούν αδασμολόγητες εισαγωγές από τρίτες χώρες για να πέσει η αγοραία τιμή του ελαιολάδου;

  3. Τι γενικότερα μέτρα προτίθεται να λάβει για την προάσπιση του εισοδήματος και των συμφερόντων των ελαιοπαραγωγών της χώρας μας και ειδικότερα ποια μέτρα έχει σχεδιάσει για την αποτροπή της διάθεσης στην αγορά νοθευμένου και χαμηλής ποιότητας ελαιολάδου;

    Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2005

Οι βουλευτές

Δημήτρης Κουσελάς

Γιάννης Κουτσούκος

Παναγιώτης Αντωνακόπουλος

Ροδούλα Ζήση

Απόστολος Κατσιφάρας

Βασίλης Κεγκέρογλου

Θεόδωρος Κολιοπάνος

Ανδρέας Μακρυπίδης

Ιωάννης Μανιάτης

Άγγελος Μανωλάκης

Θάνος Μωραΐτης

Εμμανουήλ Όθωνας

Γεώργιος Παπαγεωργίου

Φώτης Χατζημιχάλης

Δημήτρης Βαρβαρίγος

Εμμανουήλ Στρατάκης