Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Λειτουργία του Αεροδρομίου της 120 Π.Ε.Α. ως Κέντρου Εκπαίδευσης Ευρωπαίων Πιλότων
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 17/10/2005
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Πολιτ. Γραφείο: Μητροπόλεως 1, 105 57 Αθήνα.
Αρ. Πρωτ. Βουλής:1199
Ημερ. Κατάθεσης; 17-10-05

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: Εθνικής ‘Αμυνας

Θέμα: Λειτουργία του Αεροδρομίου της 120 Π.Ε.Α. ως Κέντρου Εκπαίδευσης Ευρωπαίων Πιλότων

Σας διαβιβάζω το με αρ. πρωτ. 2871/23-8-2005 έγγραφο με την 63/2005 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Θουρίας Νομού Μεσσηνίας, στο οποίο εκφράζεται η αντίθεση του Δ.Σ. στην προοπτική λειτουργίας του Αεροδρομίου της 120 Π.Ε.Α ως Κέντρου Εκπαίδευσης Ευρωπαίων Πιλότων.

Παρακαλώ να εξετάσετε με τη δέουσα μέριμνα και προσοχή τις αναφερόμενες σε αυτήν θέσεις και επιχειρήματα της δημοτικής Αρχής, διότι η λειτουργία του Αεροδρομίου ως Κέντρου Εκπαίδευσης ευρωπαίων πιλότων και μάλιστα σε πολύ κοντινή απόσταση από κατοικημένες περιοχές του εν λόγω Δήμου, μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα ασφαλείας και οχλήσεις για τους κατοίκους, αλλά και να έχει αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, στην αγροτική παραγωγή και στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, με άμεσες και μακροπρόθεσμες συνέπειες, τις οποίες οι κάτοικοι δεν είναι διατεθειμένοι να υποστούν, έναντι οποιουδήποτε πιθανού οικονομικού ανταλλάγματος.

Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2005

                                                                                                                                    Ο βουλευτής

                                                                                       Δημήτρης Κουσελάς