Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Διάθεση 18.000.000 μετοχών από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΤΕ στον χρηματοικονομικό οίκο UBS.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 10/10/2005
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αριθ. Πρωτ.:3262/791
Ημερομηνία Κατάθεσης: 10.10.05

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
                                   κ. ΓΙΩΡΓΟ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ

Θέμα: Διάθεση 18.000.000 μετοχών από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΤΕ στον χρηματοικονομικό οίκο UBS.

Σε συνέχεια της υπ’ αρ. 2308/20-9-2005 Ερώτησης των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ Δημητρίου Κουσελά, Ανδρέα Μακρυπίδη, Χρήστου Πρωτόπαπα, Αθανασίας Μερεντίτη και Αθανάσιου Παπαγεωργίου, η οποία αφορούσε στην εφαρμογή του Κανονισμού αναδόχων κατά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΤΕ και μετά τη συζήτηση που έγινε σε ειδική συνεδρίαση (3-10-2005) της διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, προέκυψαν και νέα δεδομένα, τα οποία δημιουργούν εύλογα ερωτηματικά για αθέμιτες μεθοδεύσεις στον τρόπο διάθεσης της μετοχής της ΑΤΕ και στον επηρεασμό της τιμής της.

Ειδικότερα, πριν την ανακοίνωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΤΕ κατά 1.248 εκ ευρώ, (τουλάχιστον από το Μάρτιο του 2005, σύμφωνα με Δελτίο Τύπου της ίδιας της ΑΤΕ), ο ελβετικός οίκος UBS είχε επιλεγεί από τη Διοίκησή της πρώτα ως ανάδοχος, παράλληλα με την ALPHA FINANCE, και κατόπιν και ως σύμβουλος έκδοσης.

Στις 11-5-2005 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (625/11-5-2005) η από 26-4-2005 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία τροποποιήθηκε ο μέχρι τότε ισχύων Κανονισμός Αναδόχων του Ν.2651/1998, που απαγόρευε στους αναδόχους και στους συμβούλους να αποκτούν με οποιονδήποτε τρόπο μετοχές των εταιρειών που εκπροσωπούν, πριν, ή κατά τη διάρκεια των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου.

Με τη νέα Υ.Α, η οποία προέκυψε, σύμφωνα με τον Υφυπουργό κ. Δούκα, κατόπιν ειδικής εισήγησης-και μάλιστα επιτακτικού αιτήματος- της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, επετράπη στη UBS να είναι και σύμβουλος και ανάδοχος έκδοσης και επενδυτής. Ωστόσο αυτός της ο τριπλός ρόλος δεν ανακοινώθηκε, ως όφειλε, στο αντίστοιχο Ενημερωτικό Δελτίο του Χρηματιστηρίου.

Σε εφαρμογή ειδικής συμφωνίας της UBS με την ΑΤΕ, σύμφωνα με την οποία η UBS θα αγόραζε στην τιμή των 2 ευρώ/μετοχή και θα διέθετε κατά την κρίση της τα αδιάθετα ποσά μετοχών, ο εν λόγω οίκος αγόρασε 18.000.000 μετοχές της ΑΤΕ. Στη συνέχεια η UBS, με έκθεσή της-ανάλυση τιμής, η εγκυρότητα της οποίας αμφισβητήθηκε από επίσημους αναλυτές, όρισε τιμή στόχου τα 7 ευρώ ανά μετοχή, επηρέασε σημαντικά την τιμή της μετοχής(σήμερα η τιμή μετοχής της ΑΤΕ είναι 5,4 ευρώ) και διέθεσε τις εν λόγω μετοχές σε πολύ υψηλότερη τιμή, αποκομίζοντας υψηλό κέρδος που αγγίζει τα 50.000.000 ευρώ για την ίδια και για τους επενδυτές στους κωδικούς των οποίων κατατέθηκαν οι μετοχές της.

Επειδή η τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου για τις αναδοχές με Υ.Α. του κ. Αλογοσκούφη έγινε «κατόπιν επιτακτικού αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς», με άγνωστο σκεπτικό, αμέσως μετά την ανακοίνωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΤΕ και μόλις μια εβδομάδα πριν την αντίστοιχη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της,

Επειδή, μέσα σε λίγες εβδομάδες από την απόκτηση των αδιάθετων μετοχών της ΑΤΕ, η UBS από αποτυχημένη ανάδοχος μεταμορφώθηκε σε απόλυτα επιτυχημένο και επιδέξιο επενδυτή τους,

Επειδή παραμένει άγνωστο σε ποιούς κωδικούς κατέληξαν οι μετοχές που αγόρασε η UBS, οι οποίοι προφανώς επωφελήθηκαν από την όψιμη επιτυχή δραστηριοποίηση του εν λόγω οίκου για την προβολή της ΑΤΕ και τη διάθεση των μετοχών που ο ίδιος πλέον κατείχε, σε πολλαπλάσια τιμή από την τιμή κτήση τους,

Επειδή υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ότι για χειραγώγηση της αγοράς και αθέμιτη κερδοσκοπία από τη UBS, με τη συναίνεση της Διοίκησης της ΑΤΕ, με «φωτογραφική» θεσμική διευκόλυνση από το αρμόδιο Υπουργείο και με ηθελημένη παράλειψη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να παρέμβει καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε αυτές τις εξελίξεις, ακόμα και μετά την ξέφρενη κούρσα της μετοχής στο Χρηματιστήριο,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Για ποιό λόγο τροποποίησε, με την 6400/Β’88/11-5-2005 Απόφασή του τον υφιστάμενο Κανονισμό Αναδόχων; Εάν αυτό έγινε κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, να κατατεθεί η σχετική εισήγηση, το σκεπτικό της και κάθε σχετικό με το θέμα έγγραφο.

  2. Γιατί δεν αναφέθηκε η ιδιότητα της UBS ως συμβούλου και αναδόχου της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της ΑΤΕ στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο του Χρηματιστηρίου τον Ιούνιο του 2005;

  3. Ποιό ήταν το περιεχόμενο της συμφωνίας UBS- Διοίκησης της ΑΤΕ για την αγορά και τη διάθεση των αδιάθετων μετοχών της; Ζητείται να κατατεθεί το κείμενο της Συμφωνίας και κάθε σχετικό έγγραφο.

  4. Από τα υπερκέρδη του συγκεκριμένου πακέτου επωφελήθηκε η UBS, πελάτες της ή και άλλοι;

  5. Υπήρξαν συμπτώματα κατάχρησης αγοράς εσωτερικής πληροφόρησης και άλλου τύπου χρηματιστηριακές ατασθαλίες στην κούρσα της μετοχής από τα 2,5 στα 5,5 Ευρώ;

  6. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θεωρεί ότι τόσο η UBS, όσο και το Δ.Σ. της Αγροτικής Τράπεζας κινήθηκαν στα πλαίσια της χρηματιστηριακής νομιμότητας;

    Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 20025

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΒΑΣΩ

ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ