Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Δημιουργία Εμπορευματικού Κέντρου στο Νομό Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 10/10/2005
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα
Αρ. πρωτ. Βουλής: 3230
Ημερ. Κατάθεσης: 10-10-05

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤON ΥΠΟΥΡΓΟ: Ανάπτυξης

Θέμα: Δημιουργία Εμπορευματικού Κέντρου στο Νομό Μεσσηνίας.

Στην προεκλογική ομιλία του στην Καλαμάτα, στις 25-2-2004, ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε, μεταξύ άλλων, «να αποκτήσει η Μεσσηνία κομβικό ρόλο στην Οικονομία της ευρύτερης περιοχής. Να μετατραπεί σε εμπορευματικό και τουριστικό κέντρο της Μεσογείου.»

Επειδή, όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό, δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει η Μεσσηνία ως εμπορευματικό κέντρο της Μεσογείου χωρίς να ιδρυθεί και να λειτουργήσει στο Νομό αυτό τουλάχιστον ένα Εμπορευματικό Κέντρο,

Επειδή είχε ήδη και μάλιστα τεκμηριωμένα προβλεφθεί από την προηγούμενη Κυβέρνηση, στο πλαίσιο του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η ίδρυση και λειτουργία εμπορευματικού κέντρου στο Ν. Μεσσηνίας (Υ.Α 25294/ΦΕΚ1485/10-10-2003), με σύμφωνη γνώμη των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 12-2-2003,

Επειδή στην περίπτωση ίδρυσης και λειτουργίας Εμπορευματικού Κέντρου στη Μεσσηνία υπάρχουν χώροι που πληρούν απόλυτα τις προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 2 παρ. γ του Ν. 3333/2005 για την ίδρυση και λειτουργία Εμπορευματικών Κέντρων,

Ερωτάται ο κ Υπουργός:

    • Προτίθεται να προωθήσει την ίδρυση Εμπορευματικού Κέντρου στο Ν. Μεσσηνίας, όπως από το 2003 είχε ζητηθεί από τους φορείς του Νομού και από την Περιφέρεια και προβλεφθεί από την Υ.Α 25294/ΦΕΚ1485/10-10-2003 της τότε Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ;

    • Σε τι ενέργειες έχει προβεί και τι μέτρα προτίθεται να λάβει για την προώθηση της ίδρυσης του εν λόγω Εμπορευματικού Κέντρου στη Μεσσηνία; Με ποιό χρονοδιάγραμμα;

      Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2005

                                                            Ο βουλευτής

                      Δημήτρης Κουσελάς