Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Χορήγηση ειδικής ενίσχυσης στους αγρότες, σε αντιστάθμισμα της απώλειας εισοδήματος από την αύξηση των τιμών του πετρελαίου.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 10/10/2005
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αριθ. Πρωτ.: 3229
Ημερομηνία Κατάθεσης: 10.10.05

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ: - Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
                                         - Οικονομίας και Οικονομικών

Θέμα: Χορήγηση ειδικής ενίσχυσης στους αγρότες, σε αντιστάθμισμα της απώλειας εισοδήματος από την αύξηση των τιμών του πετρελαίου.

Η σημαντικότατη αύξηση των τιμών του πετρελαίου έχει σοβαρές επιπτώσεις στο κόστος της αγροτικής παραγωγής, ιδιαίτερα στο κόστος καυσίμων, λιπασμάτων κλπ. εισροών, δημιουργώντας ιδιαίτερα επαχθείς πρόσθετες επιβαρύνσεις στους παραγωγούς.

Στην παρούσα και δύσκολη φάση πρώτης εφαρμογής της νέας ΚΑΠ, οι επιβαρύνσεις αυτές θα προκαλέσουν παραπέρα συρρίκνωση του ήδη μειωμένου εισοδήματος των παραγωγών και πιθανώς να τους αναγκάσουν να μειώσουν, ακόμα και να εγκαταλείψουν την παραγωγή, αφού είναι γνωστές οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στο επίπεδο των τιμών που μπορούν να εισπράξουν, οι οποίες παραμένουν σημαντικά χαμηλότερες, αν όχι υποπολλαπλάσιες, των τιμών διάθεσης των προϊόντων τους στον τελικό καταναλωτή.

Σύμφωνα με την από 28-9-2005 απάντηση της Επιτρόπου Γεωργίας κας Fischer Boel σε σχετική Ερώτηση της Ευρωβουλευτού του ΠΑΣΟΚ κας Κατερίνας Μπατζελή, τα κράτη- μέλη έχουν ήδη διάφορες δυνατότητες παροχής υποστήριξης σε εθνικό επίπεδο, στην περίπτωση που επιθυμούν να παράσχουν αντιστάθμισμα στους γεωργούς για τις αυξημένες τιμές του πετρελαίου.

Ο Κανονισμός σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας επιτρέπει λ.χ. στα κράτη-μέλη να χορηγούν κρατική βοήθεια έως 3.000 ευρώ ανα γεωργό, για χρονικό διάστημα 3 ετών

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι κ. κ Υπουργοί:

 1. Προτίθενται να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα που παρέχει στη χώρα μας ο σχετικός Κανονισμός και να χορηγήσουν ειδική ενίσχυση στους αγρότες, σε αντιστάθμισμα της σοβαρής απώλειας εισοδήματος που αυτοί υφίστανται από την αύξηση της τιμής του πετρελαίου;

 2. Εάν ναι, πότε προτίθενται να ξεκινήσουν την εφαρμογή του μέτρου της καταβολής των 3.000 ευρώ ανά παραγωγό;

  Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2005

  Οι βουλευτές

  Δημήτρης Κουσελάς

  Γιάννης Κουτσούκος

  Θανάσης Παπαγεωργίου

  Βασίλης Κεγκέρογλου