Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ «Συμφωνίες swap για τη μεταφορά τόκων στο μέλλον»
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 6/10/2005
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αριθ. Πρωτ.:3130/778
Ημερομηνία Κατάθεσης: 06.10.05

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
                                   κ. ΓΙΩΡΓΟ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ

ΘΕΜΑ: «Συμφωνίες swap για τη μεταφορά τόκων στο μέλλον»

Η Κυβέρνηση της Ν.Δ. μπροστά στον πλήρη εκτροχιασμό των δημόσιων οικονομικών και στα δημοσιονομικά αδιέξοδα που η ίδια δημιούργησε, καταφεύγει σε μεθόδους και εργαλεία που είχε καταδικάσει με την πολιτική της λασπολογίας στο παρελθόν, επιβεβαιώνοντας για μια ακόμη φορά την πολιτική της υποκρισία.

Οι στομφώδεις ανακοινώσεις για μείωση των δαπανών μέσω περιορισμού της σπατάλης αποδεικνύονται επικοινωνιακά τεχνάσματα χωρίς κανένα ουσιαστικό αντίκρισμα.

Οι μειωμένες πληρωμές για τόκους το 2005 σε σχέση με αυτές που είχαν προϋπολογισθεί, οι οποίες αναγράφονται στο προσχέδιο του Προϋπολογισμού του 2006 που κατατέθηκε πριν από λίγες μέρες στη Βουλή, αλλά και η πρόβλεψη για περαιτέρω μείωση των συγκεκριμένων δαπανών το 2006 (-1,3% το 2006 έναντι 2,8% το 2005) οφείλονται στις συμφωνίες swaps που πραγματοποιήθηκαν και οι οποίες επιμερίζουν την καταβολή των τόκων τα επόμενα χρόνια.

Όπως προκύπτει από την υπ’ αριθ. 2/47987/0023/Α/ 19.9.2005 απάντηση του αρμόδιου Υφυπουργού Οικονομίας & Οικονομικών σε σχετική πρόσφατη Ερώτησή μας, πραγματοποιήθηκε μεταφορά τόκων στο μέλλον, ύψους 400 εκ. ευρώ, με την επιμήκυνση συγκεκριμένου swap, η μέση διάρκεια του οποίου ανήλθε στα 23 χρόνια έναντι 9 χρόνων που προβλέπονταν αρχικά.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με πληροφορίες, προχώρησε και σε νέες συμφωνίες swap με τις οποίες μεταφέρονται στο μέλλον επιπλέον τόκοι αρκετών εκατομμυρίων ευρώ.

Επειδή η Κυβέρνηση της Ν.Δ. έχει επιλέξει τη συσκότιση σαν βασικό εργαλείο της δημοσιονομικής της διαχείρισης, ζητείται από τον κ. Υπουργό Οικονομίας & Οικονομικών να προβεί σε λεπτομερή ενημέρωση για τις συμφωνίες μεταφοράς τόκων στο μέλλον αρκετών εκατομμυρίων ευρώ.

Συγκεκριμένα Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

- Ποιο είναι το ακριβές ποσό των τόκων που μεταφέρθηκαν πρόσφατα μέσω swap στο μέλλον και ποια έτη αφορούν

- Ποια έτη θα επιβαρύνουν;

- Ποια είναι ακριβώς η δομή αυτών των swap;

- Με ποιες Τράπεζες έγιναν οι συμφωνίες και ποιο είναι το συνολικό τους κόστος;

Ζητείται να κατατεθούν τα παρακάτω έγγραφα:

- Τα πρακτικά της συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. κατά την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια των πράξεων μεταφοράς τόκων με τη μέθοδο των swaps.

- Αντίγραφα των συμβάσεων με τις εμπλεκόμενες τράπεζες και λεπτομερή περιγραφή του συνολικού κόστους και των προμηθειών που κατέβαλε το ελληνικό δημόσιο.

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΦΛΩΡΙΔΗΣ

ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ

ΚΟΥΣΕΛΑΣ