Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Πρόγραμμα πρόληψης για την αντιμετώπιση του παθογόνου μύκητα που καταστρέφει τα πλατάνια της Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 3/10/2005
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα
Αρ. πρωτ. Βουλής: 2850
Ημερ. Κατάθεσης: 03-10-05

ΕΡΩΤΗΣΗ

                                   ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ : Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θέμα: Πρόγραμμα πρόληψης για την αντιμετώπιση του παθογόνου μύκητα που καταστρέφει τα πλατάνια της Μεσσηνίας.

‘Όπως πρόσφατα αναδείχθηκε και από δημοσιεύματα του Μεσσηνιακού Τύπου, ο παθογόνος μύκητας «Ceratocystis fimbriata platani», απειλεί με αφανισμό τα πλατάνια της Μεσσηνίας, που αποτελούν σημαντικό και αναπόσπαστο κομμάτι του περιβάλλοντος και της χλωρίδας σε πολλές περιοχές της Μεσσηνίας, στοιχείο ποιότητας ζωής και ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τους επισκέπτες και τους κατοίκους της.

Επειδή, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, η αντιμετώπιση της ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου μπορεί να νεκρώσει δέντρα οποιουδήποτε μεγέθους, για τούτο απαιτείται άμεση παρέμβαση της Πολιτείας, για τη χρηματοδότηση προγράμματος αντιμετώπισης της επέκτασης αυτής της ασθένειας στην περιοχή της Μεσσηνίας και όπου αλλού αυτή εμφανίζεται,

Επειδή, παρά τους Κανονισμούς της Ε.Ε. και την έκδοση σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης (119999/22-9-2004), δεν έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα τα απαιτούμενα μέτρα επείγοντος χαρακτήρα, ούτε έχουν διατεθεί οι απαραίτητες πιστώσεις στο ΕΘΙΑΓΕ και στις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες, για τη διενέργεια φυτουγειονομικών ελέγχων και για την καταστροφή των προσβεβλημένων φυτών,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

    • Πότε σκοπεύει να υλοποιήσει την ΚΥΑ 119999/22-9-2004 και να λάβει τα προβλεπόμενα σε αυτήν μέτρα για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης ασθένειας των πλατάνων;

    • Τι πιστώσεις προτίθεται να εγκρίνει και τι γενικότερα μέτρα προτίθεται να λάβει για την άμεση διενέργεια των αναγκαίων φυτουγειονομικών ελέγχων και για την καταστροφή των προσβεβλημένων φυτών στο Νομό Μεσσηνίας;

        Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2005

                                                            Ο βουλευτής

                      Δημήτρης Κουσελάς