Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Πιστοποίηση Γλωσσομάθειας, σχετικές αποφάσεις ΑΣΕΠ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 3/10/2005
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα
Αρ. πρωτ. Βουλής: 2849
Ημερ. Κατάθεσης: 03-10-05

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ: -ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
                                         -ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Θέμα: Πιστοποίηση Γλωσσομάθειας, σχετικές αποφάσεις ΑΣΕΠ.

Η καθυστέρηση διαμόρφωσης και υποβολής της απαιτούμενης νομοθετικής ρύθμισης για τη διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης γλωσσομάθειας, καθώς και η απάντηση των αρμόδιων υπηρεσιών σε σχετικές ερωτήσεις συναδέλφων μου (158/7-7-05, 724/27-7-05, 376/14-7-05 κ.α) ότι η απόφαση του ΑΣΕΠ να δέχεται συγκεκριμένους τίτλους και πιστοποιητικά γλωσσομάθειας δεν αποτελεί κανόνα δικαίου, επιτρέπει την παράταση μιας σοβαρής εκκρεμότητας, που παρέχει τη δυνατότητα στο ΑΣΕΠ να αποδέχεται, ακόμα και ανατρέποντας παλαιότερη απόφασή του της 2-2-2004, πιστοποιητικά γλωσσομάθειας από φορείς μη αναγνωρισμένους από την αρμόδια Αρχή της χώρας τους (περίπτωση του βρετανικού Παν/μίου Central Lancashire).

Επειδή η παράταση του μεταβατικού διαστήματος μέχρι την υποβολή της αναγκαίας νομοθετικής ρύθμισης δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά, δημιουργεί πεδίο αυθαιρεσιών και πιθανώς εξυπηρέτησης άλλων σκοπιμοτήτων κατά τη διαδικασία αναγνώρισης των τυπικών προσόντων για τις προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ,

Επειδή υπάρχουν σοβαρές ενστάσεις και δικαιολογημένες διαμαρτυρίες της Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών, η οποία με την αρ. πρωτ. 29016-14/19.8.2005 επιστολή της (εστάλη και στο ΥΠΕΠΘ και στο ΥΠΕΣΔΑ) θεωρεί προβληματικές και ανεπαρκείς τις εξηγήσεις που δόθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ και του ΥΠΕΣΔΑ για το συγκεκριμένο θέμα,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

    • Πότε θα κατατεθεί, σε εφαρμογή του Π.Δ. 347/2003, η απαιτούμενη νομοθετική ρύθμιση για την πιστοποίηση της γλωσσομάθειας στη χώρα μας;

    • Τι μέτρα προτίθενται να λάβουν για να ανακληθούν οι αποφάσεις του ΑΣΕΠ που δεν είναι σύμφωνες με το Π.Δ. 347/31-12-2003 και για να μη λαμβάνονται ανάλογες αποφάσεις στο μέλλον, οι οποίες αναπόφευκτα δημιουργούν συνθήκες άνισης και αυθαίρετης μεταχείρισης των υποψηφίων για πρόσληψη ως προς τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας;

      Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2005

                                                            Ο βουλευτής

                      Δημήτρης Κουσελάς