Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Τοποθέτηση αναμεταδότη της ΕΡΤ στα Δ.Δ. του Δήμου Οιχαλίας Ν. Μεσσηνίας .
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 29/9/2005
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Πολιτ. Γραφείο: Μητροπόλεως 1, 105 57 Αθήνα.
Αρ. Πρωτ. Βουλής:957
Ημερ. Κατάθεσης;
29-09-05

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2005

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς τον Υπουργό Επικρατείας

Θέμα: Τοποθέτηση αναμεταδότη της ΕΡΤ στα Δ.Δ. του Δήμου Οιχαλίας Ν. Μεσσηνίας .

Σας διαβιβάζω την με αρ. πρωτ. 3124/22-9-2005 επιστολή του Δήμου Οιχαλίας Ν. Μεσσηνίας.

Παρακαλώ να εξετάσετε θετικά το αναφερόμενο σε αυτήν αίτημα για την τοποθέτηση αναμεταδότη στα Δημοτικά Διαμερίσματα Πεύκου και Κατσαρού-Σιάμου-Καλύβια του Δήμου Οιχαλίας Νομού Μεσσηνίας, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι κάτοικοι, οι οποίοι εδώ και καιρό διαμαρτύρονται για προβληματική λήψη, ακόμα και για την αδυναμία λήψης σήματος στους δέκτες τους.

                                                                                    Ο βουλευτής

                                                                                       Δημήτρης Κουσελάς