Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Απόφαση του Διοικητή της ΑΤΕ και του Δ.Σ. Ταμείου Συντάξεων για την ένταξη του Ταμείου κύριας Ασφάλισης ΑΤΕ στο ΙΚΑ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 26/9/2005
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αριθ. Πρωτ.: 2565
Ημερομηνία Κατάθεσης: 26.09.05

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ : Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

Θέμα: Απόφαση του Διοικητή της ΑΤΕ και του Δ.Σ. Ταμείου Συντάξεων για την ένταξη του Ταμείου κύριας Ασφάλισης ΑΤΕ στο ΙΚΑ.

Στις 25-8-2005 ο κ. Μηλιάκος, Διοικητής της ΑΤΕ και Πρόεδρος του ταμείου κύριας σύνταξης της ΑΤΕ, συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. του ταμείου, και έλαβε απόφαση ένταξης του εν λόγω Ταμείου στο ΙΚΑ.

Επειδή ο πρόσφατος ασφαλιστικός νόμος 3371/2005, σε αντίθεση με τα προβλεπόμενα από τον προηγούμενο Ν. 3029./2002, θέτει ως προϋπόθεση για την ένταξης του Ταμείου κύριας ασφάλισης στο ΙΚΑ την προηγούμενη διάλυση του ΕΛΕΜ (του ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης των εργαζομένων στην ΑΤΕ), το οποίο όμως είναι αυτοδιαχειριζόμενο, δεν εμπίπτει στις διατάξεις περί ΕΤΑΤ και δεν μπορεί να διαλυθεί χωρίς τη συναίνεση των εργαζομένων,

Επειδή, όπως επισήμαναν και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στην εν λόγω συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ταμείου, η απόφασή του είναι αντίθετη με αυτά που η ίδια η Κυβέρνηση νομοθέτησε στο Ν. 3371/2005, που ψηφίστηκε παρά την αντίθεση των εργαζομένων και της συνδικαλιστικής τους εκπροσώπησης,

Επειδή, παρά ταύτα, ο κ. Μηλιάκος με Δελτίο Τύπου του Ταμείου (επισυνάπτεται) και με ανακοινώσεις του ισχυρίζεται ότι έλυσε το ασφαλιστικό πρόβλημα της ΑΤΕ, γεγονός που ασφαλώς επηρεάζει και την τιμή της μετοχής της,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  • Είναι διατεθειμένος να εφαρμόσει τη συγκεκριμένη απόφαση της Διοίκησης της ΑΤΕ για την ένταξη του Ταμείου κύριας Ασφάλισης της ΑΤΕ στο ΙΚΑ ;

Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 200

     Οι βουλευτές

Δημήτρης Κουσελάς

Χρήστος Πρωτόπαπας

Αθανασία Μερεντίτη

Αθανάσιος Παπαγεωργίου