Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Καταβολή αποζημιώσεων σε ελαιοπαραγωγούς του Νομού Μεσσηνίας που επλήγησαν από παγετό.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 20/9/2005
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα
Αρ. πρωτ. Βουλής: 2309
Ημερ. Κατάθεσης:
20-09-05

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ : Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θέμα: Καταβολή αποζημιώσεων σε ελαιοπαραγωγούς του Νομού Μεσσηνίας που επλήγησαν από παγετό.

Με την αρ. πρωτ. 3070/13-9-2004 σας είχα θέσει υπ’ όψιν τις σοβαρές καταστροφές λόγω παγετού που έπληξαν τους ελαιοπαραγωγούς του Νομού Μεσσηνίας, ιδιαίτερα δε τις περιοχές τω Δήμων Αβίας, Αετού, Ανδανίας, Ανδρούσας, Αριστομένη, Δωρίου, Λεύκτρου και Μελιγαλά. Οι ζημιές αφορούσαν τόσο την ηρτημένη παραγωγή, όσο και το φυτικό και έγγειο κεφάλαιο. Από τον Ιούνιο του 2004 υποβλήθηκαν 7.000 αιτήσεις ελαιοπαραγωγών της Μεσσηνίας για αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ.

Στην με αρ. πρωτ. 582/4-10-2004 απάντησή σας (επισυνάπτεται), με πληροφορήσατε ότι οι ζημιές αυτές περιελήφθησαν στο πρόγραμμα Frost, το οποίο υποβλήθηκε προς έγκριση στην Ε.Ε. στις αρχές Μαρτίου 2004.

Επειδή έχουν ήδη παρέλθει 19 μήνες από τη ζημιά που υπέστησαν οι ελαιοπαραγωγοί του Ν. Μεσσηνίας, χωρίς αυτοί να έχουν τη δυνατότητα να αναπληρώσουν τις σοβαρές απώλειες που υπέστη το εισόδημά τους,

Επειδή, σύμφωνα με πληροφορίες μου, έχει εγκριθεί εδώ και ένα μήνα από την Ε.Ε το Πρόγραμμα Frost, τόσο στο σκέλος του που αφορά στο έγγειο κεφάλαιο, όσο και στο σκέλος του που αφορά στο φυτικό κεφάλαιο,

Επειδή δεν έχει υπάρξει καμιά ενημέρωση μέχρι σήμερα σχετικά με την έγκριση του προγράμματος Frost από την Ε.Ε, την έκδοση της απαιτούμενης Κοινής Υπουργικής Απόφασης, ούτε βεβαίως για το ποσό και το χρονοδιάγραμμα καταβολής των αποζημιώσεων, με αποτέλεσμα να επικρατεί εύλογη ανησυχία και αγανάκτηση στους πληγέντες ελαιοπαραγωγούς του Νομού Μεσσηνίας,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

    • Πότε εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Frost από την Ε.Ε, σε τι συνολικό ποσό και σε τι ποσό ανέρχεται το αντίστοιχο κονδύλι για τους ελαιοπαραγωγούς του Ν. Μεσσηνίας;

    • Πότε αναμένεται να εκδοθεί η απαιτούμενη Κοινή Υπουργική Απόφαση για το θέμα αυτό και πότε επιτέλους θα καταστεί δυνατόν να αρχίσει η καταβολή των αποζημιώσεων στους δικαιούχους;

      Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2005

                                                            Ο βουλευτής

                      Δημήτρης Κουσελάς