Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Εφαρμογή Κανονισμού Αναδόχων
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 20/9/2005
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αριθ. Πρωτ.: 2308
Ημερομηνία Κατάθεσης: 20.09.05

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: Οικονομίας και Οικονομικών

Θέμα: Εφαρμογή Κανονισμού Αναδόχων

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Το Θέμα» της 11-9-2005 (επισυνάπτεται), η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος και η UBS, σύμβουλός της στην πρόσφατη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, παραβίασαν τον ισχύοντα Κανονισμό Αναδόχων, με αποτέλεσμα τον επηρεασμό της τιμής της μετοχής της ΑΤΕ, χωρίς να παρέμβουν οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζα Ελλάδος) για την εφαρμογή του Κανονισμού και για τον έλεγχο των εκθέσεων.

Ειδικότερα η UBS, σύμβουλος έκδοσης της ΑΤΕ, κατά τη διάρκεια της 3μηνης «Ευαίσθητης Περιόδου» από την αύξηση κεφαλαίου της, αγόρασε 18.000.000 μετοχές της, έναντι 36.000.000 ευρώ και τις διέθεσε κατά την κρίση της, παραβιάζοντας το άρθρο 6 παρ. 6 του Κανονισμού Αναδόχων.

Επειδή η πιστή τήρηση των Κανονισμών και των διαδικασιών κατά τις δημόσιες εγγραφές είναι αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία της Κεφαλαιαγοράς και για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των επενδυτών στο θεσμό του Χρηματιστηρίου,

Επειδή η ΑΤΕ και η σύμβουλός της UBS δεν είναι δυνατόν να εξαιρούνται από την εφαρμογή των νόμων, των κανόνων και των διαδικασιών που αφορούν την Κεφαλαιαγορά,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  • Για ποιό λόγο δεν έχει παρέμβει μέχρι σήμερα για το ως άνω θέμα η αρμόδια Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς;

  • Τι μέτρα προτίθεται να λάβει για τη βελτίωση του εποπτικού ρόλου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για την πλήρη τήρηση του Κανονισμού Αναδόχων στις διαδικασίες δημόσιων εγγραφών;

      Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2005

Οι βουλευτές

Δημήτρης Κουσελάς

Ανδρέας Μακρυπίδης

Χρήστος Πρωτόπαπας

Αθανασία Μερεντίτη

Αθανάσιος Παπαγεωργίου