Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Υπολογισμός των δικαιωμάτων ενίσχυσης ελαιοπαραγωγών για την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 19/9/2005
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αριθ. Πρωτ.: 2268
Ημερομηνία Κατάθεσης: 19.09.05

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ : Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θέμα: Υπολογισμός των δικαιωμάτων ενίσχυσης ελαιοπαραγωγών για την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ.

 

Ο υπολογισμός των δικαιωμάτων ενίσχυσης της νέας ΚΑΠ για το ελαιόλαδο έχει δημιουργήσει αναστάτωση στους παραγωγούς, διότι τα προσωρινά δικαιώματα που υπολογίστηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με βάση τις Οδηγίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, παρουσιάζουν πολλά προβλήματα και έχουν ως συνέπεια μαζικές ενστάσεις εκ μέρους των παραγωγών.

 

Τα κυριότερα προβλήματα αφορούν:

  • Την απώλεια δικαιωμάτων για 15.000 περίπου ελαιοπαραγωγούς

  • Τη μη καταγραφή αγοραπωλησιών που έγιναν από το 1999 έως σήμερα, με αποτέλεσμα να λαμβάνει το δικαίωμα ενίσχυσης ο προηγούμενος κάτοχος της εκμετάλλευσης.

  • Τις περιπτώσεις παραγωγών που μίσθωναν σε άλλον την καλλιέργεια, με αντάλλαγμα ένα ποσοστό στη συγκομιδή, οι οποίοι χάνουν την επιδότηση και τη λαμβάνει ο καλλιεργητής. ‘Όμως και αυτοί που αναλαμβάνουν τη συγκομιδή τρίτων έναντι ενός ποσοστού, χάνουν τα αντίστοιχα δικαιώματα, διότι δεν διαθέτουν δικές τους εκτάσεις.

  • Τις ζημιές που δεν έχουν καταγραφεί εξατομικευμένα, επειδή ο ΕΛΓΑ διενήργησε σε αρκετές περιπτώσεις δειγματοληπτικές εκτιμήσεις και βάσει αυτών έβγαζε μια συνολική εκτίμηση για κάθε περιοχή, χωρίς να εξατομικεύει τις ζημιές.

  • Το υψηλό κόστος (30 ευρώ) που αναγκάζονται να καταβάλλουν οι ελαιοπαραγωγοί για την υποβολή ένστασης και μάλιστα χωρίς να ευθύνονται οι ίδιοι, αλλά ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

 

Επειδή, ως φαίνεται, η όλη διαδικασία καταχώρησης των δικαιωμάτων των παραγωγών αντιμετωπίστηκε με προχειρότητα, χωρίς την απαιτούμενη ενημέρωση και χωρίς διάλογο με τους ενδιαφερόμενους, με αποτέλεσμα μαζικές ενστάσεις και αβεβαιότητα, αν όχι αγανάκτηση για τους παραγωγούς,

 

Επειδή είναι αναγκαίο, έστω και στο «παρά πέντε» της εφαρμογής της νέας ΚΑΠ, να γνωρίζουν οι παραγωγοί τα δικαιώματα ενίσχυσης που τους αναλογούν, καθώς και με ποια κριτήρια και με ποιους υπηρεσιακούς μηχανισμούς θα τα λαμβάνουν,

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός:

 • Πως θα αντιμετωπίσει τα προαναφερθέντα προβλήματα, που οδηγούν τους παραγωγούς σε πλήθος ενστάσεων;

 • Σε ποιες ενέργειες θα προβεί ώστε να αποκαταστήσει τους παραγωγούς που έχασαν τα δικαιώματά τους επειδή δεν ενημερώθηκαν έγκαιρα και σωστά;

 • Προτίθεται να μειώσει ή και να καταργήσει το τέλος των 30 ευρώ για την υποβολή ένστασης, που αποτελεί σημαντική επιβάρυνση για τους παραγωγούς;

 • Τι γενικότερα μέτρα προτίθεται να λάβει για να ξεπεραστούν τα σοβαρά, όπως διαπιστώνεται, κενά στην ενημέρωση των παραγωγών για την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ;

  Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2005

  Οι βουλευτές

  Δημήτρης Κουσελάς

  Γιάννης Μανιάτης

  Λεωνίδας Γρηγοράκος