Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ Α’ ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 15/9/2005
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αριθ. Πρωτ.: 2170
Ημερομηνία Κατάθεσης: 15.09.05

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

                    ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα Μαριέττα Γιαννάκου.

ΘΕΜΑ: ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ Α’ ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Κυρία Υπουργέ,

Στις πρόσφατες ανακοινώσεις για τις προσλήψεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ανά την Ελλάδα, διαπιστώθηκε ότι στην Περιφέρεια Πελοποννήσου δεν τοποθετήθηκε ούτε ένας εκπαιδευτικός (δάσκαλος, νηπιαγωγός ή καθηγητής ειδικότητας). Αποτέλεσμα αυτού είναι να υπάρχει τεράστιος αριθμός λειτουργικών κενών, που συνολικά υπολογίζονται σε πάνω από 300.

Το γεγονός αυτό είναι πρωτοφανές. Σε μία Περιφέρεια με πάνω από 4.000 μόνιμους και εν ενεργεία εκπαιδευτικούς, έπρεπε να έχει προβλεφθεί ότι θα υπάρξουν πολλά λειτουργικά κενά, από εκπαιδευτικές άδειες, αναρρωτικές άδειες, αποσπάσεις κ.ά. Η απαράδεκτη αυτή κατάσταση:

Α) Δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στην απρόσκοπτη και ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων, με αποτέλεσμα να χάνονται χιλιάδες διδακτικές ώρες χωρίς λόγο, να γίνονται παιδαγωγικά απαράδεκτες ενέργειες με συμπτύξεις τμημάτων και τάξεων και τελικά να υποβαθμίζεται η ποιότητα της παρεχόμενης δημόσιας εκπαίδευσης.

Β) Δημιουργεί τεράστιο κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα στους εκατοντάδες υποψηφίους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, που κατάγονται και διαμένουν στους Νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου, οι οποίοι αναγκάστηκαν στις παρούσες συνθήκες να αποδεχτούν διορισμό, πολύ μακριά από τον τόπο της μόνιμης διαμονής τους, με ότι αυτό συνεπάγεται.

Γ) Έχει ως αποτέλεσμα να μη λειτουργούν ουσιαστικά τα Ολοήμερα Σχολεία που επαίρεται η Κυβέρνησή σας ότι λειτουργούν άρτια και ολοκληρωμένα, εξαιτίας της έλλειψης εκπαιδευτικών, διότι στη φάση αυτή, όλο το προσωπικό διατίθεται στην πρωινή ζώνη, προκειμένου να λειτουργήσουν υποτυπωδώς, πολλά σχολεία, κυρίως της περιφέρειας.

Ερωτάται η κα Υπουργός,

  • Γιατί εξαιρέθηκε από το σύνολο των πρόσφατων διορισμών των αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην Α’ βάθμια εκπαίδευση, η Περιφέρεια Πελοποννήσου;

  • Ποιοι ευθύνονται για τη μη έγκαιρη ανακοίνωση στο Υπουργείο των τεράστιων λειτουργικών κενών της Περιφέρειας Πελοποννήσου, γεγονός που συνιστά εγκληματική ολιγωρία των υπευθύνων;

  • Τι μέτρα προτίθεται να λάβει άμεσα για την αντιμετώπιση της απαράδεκτης αυτής κατάστασης;

  • Τι μέτρα προτίθεται να λάβει, ώστε να αρθεί η αδικία που έγινε στους καταγόμενους από την Περιφέρεια Πελοποννήσου αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, οι οποίοι τοποθετήθηκαν αναγκαστικά, σε περιοχές όπως Φλώρινα, Κοζάνη, κ.α.;

   Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2005

 

          ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

 

           ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

 

            ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

 

            ΚΑΤΣΙΛΙΕΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

 

            ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

 

            ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

 

            ΡΕΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

           ΧΩΡΕΜΗΣ ΤΑΣΟΣ