Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ KOINH ΕΡΩΤΗΣΗ 7 Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ και του Δημήτρη Κουσελά, προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, για την πώληση των μετοχών του ΟΤΕ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 15/9/2005
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αριθ. Πρωτ.: 2192
Ημερομηνία Κατάθεσης: 15.09.05

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς : Τον Υπουργό Οικονομίας & Οικονομικών

Στις 2 Αυγούστου το ελληνικό δημόσιο μετέτρεψε το ομολογιακό δάνειο 53.679.000 μετοχές (10,9% του συνόλου των μετοχών του ΟΤΕ) και απέκτησε τις μετοχές αυτές πληρώνοντας περίπου 20 Ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα.

Ο κ. Υπουργός στην εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου για την εθελουσία έξοδο στον ΟΤΕ, προέβλεπε άνοδο της τιμής της μετοχής.

Στις 8 Σεπτεμβρίου το ελληνικό δημόσιο πούλησε το 10% (49.058.200 μετοχές) με τιμή 17,02 Ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή χαμηλότερη κατά 3 Ευρώ ανά μετοχή.

Η κυβέρνηση ήταν ενθουσιασμένη για την εκποίηση δημόσιας περιουσίας σε τιμή μικρότερη από την τιμή κτήσης.

Επειδή για τη διαφάνεια και το δημόσιο συμφέρον δεν μπορεί να υπάρχουν εκπτώσεις,

ερωτάται ο κ. Υπουργός:

    • Ποια είναι ακριβώς η καθαρή τιμή που κατέβαλε το ελληνικό δημόσιο ανά μετοχή, για να ανακτήσει αυτές τις μετοχές;

    • Ποια είναι ακριβώς η καθαρή τιμή πώλησης ανά μετοχή;

    • Ποιοι λόγοι επέβαλαν την εσπευσμένη πώληση, με συνέπεια την απώλεια 150 εκατομμυρίων Ευρώ, τουλάχιστον;

    • Με ποιο δικαίωμα ξεπουλάτε δημόσια περιουσία;

Αθήνα, 15-9-05

Οι Ερωτώντες Βουλευτές:

Βάσω Παπανδρέου

Ανδρέας Μακρυπίδης

Γεώργιος Φλωρίδης

Κωνσταντίνος Γείτονας

Πέτρος Κατσιλιέρης

Δημήτρης Κουσελάς

Κωνσταντίνος Σπηλιόπουλος