Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Ρυθμίσεις πανωτοκίων για τους αγρότες.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 9/9/2005
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα
Αρ. πρωτ. Βουλής: 1955
Ημερ. Κατάθεσης: 09-09-05

ΕΡΩΤΗΣΗ

                                        ΠΡΟΣ ΤOΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ :-Οικονομίας και Οικονομικών
                                                                                 -Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
                                                                                 -Ανάπτυξης

Θέμα: Ρυθμίσεις πανωτοκίων για τους αγρότες.

Πριν από 16 μήνες, η Κυβέρνηση έφερε στη Βουλή τροπολογία, με την οποία προσπάθησε να ρυθμίσει τα συσσωρευμένα πανωτόκια, όπως είχε δεσμευτεί προεκλογικά.

Το ΠΑΣΟΚ είχε εγκαίρως επισημάνει στην Κυβέρνηση ότι οι διατάξεις αυτής της τροπολογίας άφηναν πολλά «παράθυρα» και πρότεινε τροποποιήσεις, ώστε να καλυφθούν τα κενά και να μπορέσουν πράγματι να απαλλαγούν όλοι οι αγρότες από το δυσβάσταχτο βάρος των σωρευμένων πανωτοκίων.

Επειδή μεγάλο μέρος των αγροτών είχε ήδη καταβάλει τα δάνεια στο πολλαπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου και αυτό που έμενε να ρυθμίσουν, ήταν ένα ελάχιστο υπόλοιπο,

Επειδή τουλάχιστον 6 κατηγορίες δανείων εξαιρούνται της ρύθμισης για τα πανωτόκια των αγροτών (δάνεια με εγγύηση Δημοσίου, αλληλόχρεοι λογαριασμοί, στεγαστικά δάνεια αγροτών, δάνεια για κεφάλαια κίνησης - εμπορίας αγροτικής παραγωγής, δάνεια με άληκτες δόσεις, δάνεια όσων στις 31-12-2000 δεν είχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές και είχαν ήδη καταβάλει το διπλάσιο κλπ.),

Επειδή δεν είναι δυνατόν να επιχαίρουμε, ισχυριζόμενοι πως... εξαφανίστηκε το πρόβλημα των πανωτοκίων για τους αγρότες, όταν γνωρίζουμε πως και πάλι διαψεύστηκαν οι ελπίδες δεκάδων χιλιάδων αγροτών, που έμειναν «εκτός νυμφώνος» και εκτός προδιαγραφών της ρύθμισης.

Επειδή δεν έλαβα από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών καμία απάντηση στην με αρ.πρωτ. 10567/10-5-2005 Ερώτησή μου για το ίδιο θέμα, κάτι που δεν συνάδει με την οφειλόμενη τήρηση, εκ μέρους του, των διαδικασιών κοινοβουλευτικού ελέγχου,

Επειδή, τέλος, το θέμα αυτό συνεχώς επανέρχεται, μάλιστα τίθεται με ιδιαίτερη έμφαση, ακόμα και από εκπροσώπους των αγροτών που πρόσκεινται στην κυβερνητική παράταξη (επισυνάπτω σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία» της 5-9-2005 με πρόσφατες δηλώσεις του προέδρου της ΕΑΣ Λάρισας κ. Κοκκινούλη),

Ερωτώνται οι κ.κ Υπουργοί:

  • Αναγνωρίζουν ότι υπάρχουν κενά στη ρύθμιση για τα πανωτόκια των αγροτών ;

  • Ισχύει η εκ νέου υπόσχεση του Πρωθυπουργού (κατά την προ ημερησίας διάταξης συζήτηση στη Βουλή για την αγροτική πολιτική, το Φεβρουάριο του 2005) ότι θα ρυθμιστεί το θέμα και για όσους αγρότες δεν μπόρεσαν να καλυφθούν ή δεν υπάρχει ανάγκη για κάτι τέτοιο, όπως δήλωσε στις 21-4-2005 ο Υπουργός Επικρατείας κ. Ρουσόπουλος;

  • Τι μέτρα προτίθενται να λάβουν για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης και άνισης μεταχείριση των αγροτών από τις περισσότερες Τράπεζες, οι οποίες επιχειρούν να καταστήσουν ανενεργό ακόμα και τον υφιστάμενο νόμο για τη ρύθμιση των πανωτοκίων;

  • Προτίθενται να καταθέσουν στη Βουλή νέα ρύθμιση που να καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, αποτρέποντας την άνιση μεταχείριση των αγροτών από την πλειοψηφία των Τραπεζών; Εάν ναι, πότε θα γίνει αυτό;

         Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2005

                                                            Ο βουλευτής

                      Δημήτρης Κουσελάς