Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Συνεργασία Εταιρείας Σπηλαιολογικών και Μεσσηνιακών Ερευνών με την Εφορία Σπηλαιολογίας και Παλαιοανθρωπολογίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 8/9/2005
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Πολιτ. Γραφείο: Μητροπόλεως 1, 105 57 Αθήνα.
Αρ. Πρωτ. Βουλής:627
Ημερ. Κατάθεσης; 08-09-05

Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2005

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς τον Υπουργό Πολιτισμού

Θέμα: Συνεργασία Εταιρείας Σπηλαιολογικών και Μεσσηνιακών Ερευνών με την Εφορία Σπηλαιολογίας και Παλαιοανθρωπολογίας.

Σας διαβιβάζω την από 30-8-2005 επιστολή της Εταιρείας Σπηλαιολογικών και Μεσσηνιακών Ερευνών, που εδρεύει στην Καλαμάτα Ν. Μεσσηνίας και παρακαλώ να εξετάσετε θετικά τα αναφερόμενα σε αυτήν αιτήματα .

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους επιστημονικούς σκοπούς δράσης και τη σημαντική στελέχωση της εν λόγω Εταιρείας, θεωρώ ότι μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην έρευνα, στην ανάδειξη και στην εκλαϊκευση σπανίων χαρακτηριστικών του Μεσσηνιακού γεωπεριβάλλοντος. Για τούτο, η συστηματοποίηση της συνεργασίας και η διευκόλυνσή της, με την παροχή δεδομένων και από τα σπηλαιολογικά αρχεία που διαθέτει το αρμόδιο τμήμα του ΥΠΠΟ, είναι και ευκταία και επιβεβλημένη.  

                                                                                    Ο βουλευτής

                                                                                       Δημήτρης Κουσελάς