Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ «Ετεροαπασχόληση μισθωτού της ΔΕΗ»
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 7/9/2005
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αριθ. Πρωτ.: 1839
Ημερομηνία Κατάθεσης: 07.09.05

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΣΙΟΥΦΑ

ΘΕΜΑ: «Ετεροαπασχόληση μισθωτού της ΔΕΗ»

Με την υπ’ αριθμ. 773/28.7.05 ερώτηση μας, προς τον υπουργό Ανάπτυξης, ερωτούσαμε για συγκεκριμένα καθήκοντα του μισθωτού της ΔΕΗ Γεωργόπουλου Γεώργιου, που ενώ ανήκει υπηρεσιακά στην ΔΚΜΘ, προσέφερε τις υπηρεσίες στη διοίκηση της ΔΕΗ ως κομματικός εθελοντής και ερωτούσαμε σε ποιο στέλεχος της Ιεραρχίας της ΔΕΗ αναφέρεται για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Αντί όμως απαντήσεως στο συγκεκριμένο ερώτημα, σε έγγραφο της ΔΕΗ, που μας κοινοποιήθηκε ως απάντηση αναφέρεται ότι: «… προς καλλίτερη ενημέρωση των τριών βουλευτών, είμαστε στη διάθεσή τους να τους χορηγήσουμε, με τη συγκατάθεση του ίδιου, αντίγραφα των φύλλων αξιολόγησης του κ. Γεωργόπουλου, από την πρόσληψή του στην επιχείρηση μέχρι σήμερα ώστε να διαπιστώσουν ιδίοις όμμασι, την αξία και την ακεραιότητα του υπόψη μισθωτού.»

Είναι φανερό ότι η κυβέρνηση αποφεύγει να απαντήσει στο ερώτημα που θέτουμε, γιατί βρίσκεται σε προφανή αδυναμία να δικαιολογήσει πως καλύπτεται υπηρεσιακά ο εν λόγω μισθωτός, για την παρουσία του και την δραστηριοποίηση του στο Γραφείο του προέδρου της ΔΕΗ, τη στιγμή που όπως έχει γίνει γνωστό, ο τότε διευθυντής της ΔΜΚΘ και σημερινός Γεν. Διευθυντής Παραγωγής, αρνιόταν να υπογράψει τα δελτία απασχόλησής του.

Για τους λόγους αυτούς επανερχόμενοι ερωτάμε τον αρμόδιο υπουργό:

Σε ποια υπηρεσία υπάγεται ο μισθωτός της ΔΕΗ κ. Γεώργιος Γεωργόπουλος, ποια τα καθήκοντα του και σε ποιο στέλεχος της ιεραρχίας της ΔΕΗ αναφέρεται για την εκτέλεση τους;

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 7 Σεπτεμβρίου 2005

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΙΠΕΡΓΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ