Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ «Πρωτοφανές φοροκυνηγητό με ‘‘απειλές’’ σε Μικρομεσαίους και Ελεύθερους Επαγγελματίες»
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1/9/2005
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αρ. πρωτ. Βουλής: 1746
Ημερ. Κατάθεσης: 01-09-05

ΕΡΩΤΗΣΗ

                                 ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
                                                                    κ. ΓΙΩΡΓΟ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ

ΘΕΜΑ: «Πρωτοφανές φοροκυνηγητό με ‘‘απειλές’’ σε Μικρομεσαίους και Ελεύθερους Επαγγελματίες»

Μπροστά στον πλήρη εκτροχιασμό του προϋπολογισμού με τα έσοδα να κυμαίνονται στο 3,7% έναντι στόχου 11,4% και την ‘‘μαύρη τρύπα’’ να έχει εκτοξευθεί στα 3 δις ευρώ το πρώτο επτάμηνο του 2005, αποτέλεσμα της έλλειψης συγκεκριμένης και ουσιαστικής οικονομικής πολιτικής, η Κυβέρνηση εφευρίσκει νέες μεθόδους είσπραξης φορολογικών εσόδων από τους μικρομεσαίους με εκβιαστικές συμπεριφορές, επιβεβαιώνοντας τη λαϊκή ρήση ‘‘πενία τέχνας κατεργάζεται’’.

Μετά την ‘‘πίεση’’ που δέχονται από τις φορολογικές αρχές να υπαχθούν στη ρύθμιση για την περαίωση των χρήσεων 1998 – 2002, εκατοντάδες μικρομεσαίοι επιχειρηματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες που δικαιούνται φέτος επιστροφή Φ.Π.Α. καλούνται με ειδικά σημειώματα (όπως προκύπτει από συγκεκριμένη περίπτωση που παραθέτει η Εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ 1-9-05) να τακτοποιήσουν το πιστωτικό υπόλοιπο της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. 2004 διαφορετικά θα υπαχθούν σε τακτικό φορολογικό έλεγχο.

Καλούνται δηλαδή να συμψηφίσουν ουσιαστικά το επιστρεφόμενο ποσό με αυξημένη απόδοση Φ.Π.Α. προηγούμενων χρήσεων και με εκβιαστικό τρόπο να κλείσουν τις χρήσεις 2003 και 2004.

Εκτός από την πρακτική αυτή, για να βελτιωθεί η εικόνα των δημοσίων εσόδων καθυστερεί αδικαιολόγητα η επιστροφή του Φ.Π.Α. σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δικαιούνται να τον εισπράξουν για τη χρήση του 2004, αφού σε αρκετές περιπτώσεις διατάσσεται φορολογικός έλεγχος τη στιγμή που ο φόρος θα έπρεπε πρώτα να αποδοθεί και στη συνέχεια να προχωρήσει η διαδικασία του ελέγχου.

Επειδή με πρωτοφανείς ‘‘απειλές’’ η Κυβέρνηση εξαπολύει φοροκυνηγητό σε χιλιάδες μικρομεσαίους επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες, συνεχίζοντας τις παλινωδίες της για εφαρμογή εισπρακτικών μέτρων μετά και την κατάρρευση των δημοσίων εσόδων,

Επειδή, εκτός από τη συγκεκριμένη πρακτική παρατηρείται και αδικαιολόγητη καθυστέρηση επιστροφής Φ.Π.Α.,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ:

    • Αναγνωρίζει ότι η ‘‘προειδοποίηση’’ προς μικρομεσαίους επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες, που παρουσιάζουν πιστωτικό υπόλοιπο στην εκκαθαριστική τους δήλωση (Φ.Π.Α. 2004), για υπαγωγή σε τακτικό φορολογικό έλεγχο στην περίπτωση που δεν συμψηφίσουν το επιστρεφόμενο ποσό με αυξημένη απόδοση Φ.Π.Α., αποτελεί άδικη πρακτική και ‘‘εκβιαστική’’ συμπεριφορά;

    • Με τέτοιου είδους πρακτικές αφαίμαξης των μικρομεσαίων θα αντιμετωπίσει η Κυβέρνηση τα εισπρακτικά προβλήματα που η ίδια έχει δημιουργήσει και που έχουν οδηγήσει στον εκτροχιασμό του Προϋπολογισμού;

    • Σε ποιες ενέργειες θα προβεί προκειμένου να μην υπάρχουν καθυστερήσεις στην επιστροφή του Φ.Π.Α. στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δικαιούνται να τον εισπράξουν για τη χρήση του 2004;

Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2005

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ