Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Μεταθέσεις από τα λιμεναρχεία Καλαμάτας και Πύλου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/8/2005
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα
Αρ. πρωτ. Βουλής: 1617
Ημερ. Κατάθεσης: 30-08-05

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ : Εμπορικής Ναυτιλίας

Θέμα: Μεταθέσεις από τα λιμεναρχεία Καλαμάτας και Πύλου

Σύμφωνα με καταγγελίες της ‘Ενωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Νοτίου Πελοποννήσου κατά τις μεταθέσεις των υπαλλήλων του Λιμενικού Σώματος που υπηρετούν στα λιμεναρχεία Καλαμάτας και Πύλου σημειώθηκαν σοβαρές παραβιάσεις του Π.Δ. 190/2003 από το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων με αποτέλεσμα παράνομες μεταθέσεις λιμενικών προς τα νησιά του Αιγαίου, σε ποσοστό 30-35% από το λιμεναρχείο της Καλαμάτας και πάνω από 50% στο Λιμεναρχείο της Πύλου.

Επειδή με τις 3 συνεδριάσεις του Συμβουλίου Μεταθέσεων, που έγιναν χωρίς να τηρηθούν οι αρχές της διαφάνειας και της αξιοκρατίας κατά το μήνα Ιούλιο και όχι το Μάιο. όπως ορίζει το οικείο Π.Δ, παίρνουν μετάθεση λιμενικοί που δεν έχουν κλείσει 2 χρόνια στην οργανική τους θέση, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1β του ΠΔ 190/2003, αλλά και εργαζόμενοι που δεν έχουν κλείσει 8 χρόνια στον τόπο επιλογής τους (ορισμένοι μάλιστα έχουν κλείσει μόνο 3-4 χρόνια),

Επειδή, σύμφωνα και με τις καταγγελίες της ‘Ενωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Νοτίου Πελοποννήσου, οι ανωτέρω μεταθέσεις είναι παράτυπες και παράνομες και προφανώς εξυπηρετούν πελατειακές και κομματικές σκοπιμότητες, για τούτο και οι θιγόμενοι έχουν ήδη προσφύγει στη Δικαιοσύνη,

Επειδή, τέλος, αυτές οι μεθοδεύσεις δημιουργούν εύλογα ερωτηματικά για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία των Λιμεναρχείων της Καλαμάτας και της Πύλου,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

    • Γνωρίζει και υιοθετεί τις παραπάνω παραβιάσεις του Π.Δ. 190/2003 από το Συμβούλιο Μεταθέσεων του Λ.Σ;

    • Τι μέτρα προτίθεται να λάβει για την αποκατάσταση της νομιμότητας στις μεταθέσεις των εργαζομένων στα λιμεναρχεία Καλαμάτας και Πύλου και για την αποφυγή ανάλογων περιστατικών στο μέλλον;

                         Αθήνα, 30 Αυγούστου 2005

                                                            Ο βουλευτής

                      Δημήτρης Κουσελάς