Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Κατάργηση της ενισχυτικής διδασκαλίας στα Γυμνάσια της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 12/8/2005
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αριθ. Πρωτ.: 1174/247
Ημερομηνία Κατάθεσης: 12.08.05

ΕΡΩΤΗΣΗ και ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΠΡΟΣ: Την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: Κατάργηση της ενισχυτικής διδασκαλίας στα Γυμνάσια της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας

Κύρια Υπουργέ,

Σε αδρανοποίηση ενός θεσμού που μπορεί να συμβάλει θετικά στην αντιμετώπιση της σχολικής αποτυχίας και στην άμβλυνση των συνεπειών των κοινωνικών ανισοτήτων στην εκπαίδευση οδηγεί η τακτική του Υπουργείου σας. Πρόκειται για το θεσμό της Ενισχυτικής Διδασκαλίας, που καθιερώθηκε για να στηρίξει τη μορφωτική προσπάθεια των μαθητών και μαθητριών του Γυμνασίου που συναντούν μαθησιακές δυσκολίες και, συνεπώς, να αμβλύνει τις έντονες μορφωτικές ανισότητες στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Πιο συγκεκριμένα, από την αρχή του Σεπτέμβρη του 2004 και σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική των προηγουμένων χρόνων, έπρεπε να είχε ξεκινήσει η Ενισχυτική Διδασκαλία. Και ενώ ορίστηκαν οι υπεύθυνοι Ενισχυτικής Διδασκαλίας σε κάθε σχολείο, ενημερώθηκαν οι μαθητές / μαθήτριες και συστάθηκαν τα αντίστοιχα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας, δεν έγιναν ποτέ οι αναγκαίες προσλήψεις των εκπαιδευτικών για να λειτουργήσουν. Το γεγονός αυτό εγείρει ερωτήματα αν η ηγεσία του Υπουργείου σας προετοιμάζει το έδαφος για την κατάργηση του θεσμού της ενισχυτικής διδασκαλίας, ενός θεσμού ο οποίος λειτούργησε χωρίς προβλήματα τα προηγούμενα χρόνια και πρόσφερε σημαντική βοήθεια στα παιδιά των αστικών, ημιαστικών και αγροτικών περιοχών.

Ερωτάστε κα. Υπουργέ,

  1. Είναι στις προθέσεις σας η διατήρηση του θεσμού της Ενισχυτικής διδασκαλίας;

  2. α) Ποιο είναι το σύνολο των Γυμνασίων στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας; β) Σε πόσα και σε ποια Γυμνάσια της παραπάνω Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης λειτούργησε ο θεσμός της Ενισχυτικής Διδασκαλίας, για το Σχολικό Έτος 2004 – 2005;

  3. Από τότε που ξεκίνησε ο θεσμός και ανά έτος: α) Πόσοι μαθητές τον παρακολούθησαν σε κάθε μία από τις 3 τάξεις του Γυμνασίου και β) Πόσοι καθηγητές (μόνιμοι, αναπληρωτές και ωρομίσθιοι) απασχολήθηκαν σ’ αυτόν; (Να κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα);

  4. Σε πόσα και σε ποια Γυμνάσια της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας δεν λειτούργησε ο θεσμός της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2004 - 2005 και για ποιους λόγους;

  5. Ποιος ο προγραμματισμός του Υπουργείου σας για την λειτουργία του θεσμού της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το προσεχές σχολικό έτος 2005-2006;

    (Για ενημέρωση να κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα που αναφέρονται στον αριθμό των σχολικών μονάδων, στον αριθμό των μαθητών που προβλέπεται να παρακολουθήσουν και στον αριθμό των καθηγητών που προβλέπεται να διδάξουν για την Ενισχυτική Διδασκαλία);

Αθήνα 12/8/2005

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Σχοιναράκη-Ηλιάκη Ευαγγελία

Κουσελάς Δημήτρης

Κατσιλιέρης Πέτρος