Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη στα Ενιαία Λύκεια της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 12/8/2005
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αριθ. Πρωτ.: 1176/249
Ημερομηνία Κατάθεσης: 12.08.05

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ και ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

 

ΠΡΟΣ: Την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

 

ΘΕΜΑ: Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη στα Ενιαία Λύκεια της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας

Κυρία Υπουργέ,

Η Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη, στα Ενιαία Λύκεια, είναι ένας θεσμός που δημιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια και οι μαθητές που συμμετέχουν προσπαθούν να πάρουν τα επιπλέον εφόδια που χρειάζονται για να ανταπεξέλθουν στις υψηλές απαιτήσεις των Πανελληνίων Εξετάσεων. Αυτός άλλωστε είναι και ένας από τους λόγους που τα προηγούμενα χρόνια η συμμετοχή των μαθητών στην Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη ήταν όλο και μεγαλύτερη.

Από την άλλη μεριά ο παραπάνω θεσμός είναι η λύση για τους μαθητές που οι οικογένειες τους δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να τους στηρίξουν με φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα. Η μέση ελληνική οικογένεια και μάλιστα με τα σημερινά δεδομένα, είναι αδύνατο να μπορέσει να προσθέσει στα μηνιαία έξοδα της τα δίδακτρα ενός φροντιστηρίου.

Στη σχολική χρονιά 2004-2005, όμως, είχαμε αρκετή καθυστέρηση στην έναρξη των μαθημάτων του παραπάνω θεσμού. Το γεγονός αυτό εγείρει ερωτήματα αν η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας προετοιμάζει το έδαφος για την κατάργηση του θεσμού, ενός θεσμού που πρόσφερε σημαντική βοήθεια στα παιδιά των αστικών, ημιαστικών και αγροτικών περιοχών.

Ερωτάστε κα. Υπουργέ,

  1. Είναι στις προθέσεις σας η διατήρηση του θεσμού της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης;

  2. α) Ποιο είναι το σύνολο των Ενιαίων Λυκείων στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας; β) Σε πόσα και σε ποια Ενιαία Λύκεια της παραπάνω Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης λειτούργησε ο θεσμός της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης, για το Σχολικό Έτος 2004 – 2005;

  3. Από τότε που ξεκίνησε ο θεσμός και ανά έτος: α) Πόσοι μαθητές τον παρακολούθησαν σε κάθε μία από τις 3 τάξεις του Ε.Λ. και β) Πόσοι καθηγητές (μόνιμοι, αναπληρωτές και ωρομίσθιοι) απασχολήθηκαν σ’ αυτόν; (Να κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα).

  4. Σε πόσα και σε ποια Ενιαία Λύκεια της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας δεν λειτούργησε ο θεσμός της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης για το σχολικό έτος 2004 - 2005 και για ποιους λόγους;

  5. Ποιος ο προγραμματισμός του Υπουργείου σας για την λειτουργία του θεσμού της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης για το προσεχές Σχολικό Έτος 2005-2006;

     

  1. (Για ενημέρωση να κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα που αναφέρονται στον αριθμό των σχολικών μονάδων, στον αριθμό των μαθητών που προβλέπεται να παρακολουθήσουν και στον αριθμό των καθηγητών που προβλέπεται να διδάξουν για την πρόσθετη Διδακτική στήριξη).

  1.  
  1.  

Αθήνα 12/8/2005

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Σχοιναράκη-Ηλιάκη Ευαγγελία

Κουσελάς Δημήτρης

 

Κατσιλιέρης Πέτρος