Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ KOINH ΕΡΩΤΗΣΗ & ΑΚΕ 12 Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ και του Δημήτρη Κουσελά, προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για το Δ.Ι.ΠΕ. Πελοποννήσου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 5/8/2005
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αριθ. Πρωτ.: 1040/182
Ημερομηνία Κατάθεσης: 05.08.05

ΕΡΩΤΗΣΗ και ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Κύριε Υπουργέ,

Το πλαίσιο στο χώρο της υγείας όπως διαμορφώνεται από τις μέχρι τώρα πράξεις και παραλείψεις της ηγεσίας του αρμόδιου Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι ιδιαίτερα ασφυκτικό για τους εργαζόμενους αλλά και για τους καταναλωτές υπηρεσιών υγείας. Την ίδια στιγμή μάλιστα, από τα πλέον επίσημα χείλη κατατίθεται η παραίτηση από τις προεκλογικές δεσμεύσεις για 10.000 προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού μέχρι το τέλος του 2005, λόγω άλλων προτεραιοτήτων της κυβέρνησης σε ‘ουσιαστικούς’ τομείς, όπως η αγροφυλακή και η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Τα νοσοκομεία υπερφορτωμένα και από το σύστημα εφημεριών που ούτε καν τον καλλωπισμό της εικόνας για τον οποίο εφευρέθηκε δεν πέτυχε, συνεχίζουν να υπολειτουργούν λόγω της διαιωνιζόμενης έλλειψης προσωπικού, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών. Ακόμα και οι προσλήψεις επικουρικών γιατρών σε διάφορα νοσοκομεία μάλλον φωτογραφικό χαρακτήρα είχαν και αποσκοπούσαν στην ικανοποίηση επιμέρους κυρίως αναγκών, που υπάκουαν στο πνεύμα των κομματικών εξυπηρετήσεων.

Ο θεσμός του επικουρικού γιατρού θεσπίστηκε με το άρθρο 22 του ν.2889/2001 και σκοπό είχε την «κάλυψη έκτακτων αναγκών και των επειγουσών αναγκών σε δυσπρόσιτες, απομονωμένες και νησιωτικές περιοχές της χώρας». Η κυβέρνηση αποφάσισε και ψήφισε την κατάργηση του σχετικού εδαφίου του άρθρου 22 του ν.2889/2001, και με τον πρόσφατο ν.3329/2005 το αντικατέστησε με το εδάφιο του άρθρου 10 παρ. 1: «Στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καταρτίζεται κατάλογος επικουρικών ιατρών ανά ειδικότητα για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων». Για τις προσλήψεις μάλιστα επικουρικού προσωπικού δεν απαιτείται η έγκριση τριμελούς υπουργικής επιτροπής σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ΠΥΣ 55/1998, οπότε αποτελεί απορίας άξιο το πώς διασφαλίζεται η διαφάνεια στις διαδικασίες πρόσληψης.

Οι προσλήψεις του επικουρικού προσωπικού ελέγχονται απόλυτα από τον ΥΥΚΑ, ενώ σύμφωνα με τα τελευταίο εδάφιο της παρ.7 του άρθρου 10 του ν.3329/2005 ο χρόνος απασχόλησης του επικουρικού προσωπικού «υπολογίζεται ως χρόνος προϋπηρεσίας και θεωρείται προσόν όταν θέτουν υποψηφιότητα για την κατάληψη μόνιμης θέσης σε αντίστοιχο κλάδο στο Δημόσιο Τομέα». Με άλλα λόγια όσοι έχουν προσληφθεί ως επικουρικοί γιατροί, επικουρικοί νοσηλευτές, επικουρικό παραϊατρικό και βοηθητικό προσωπικό με διαδικασίες ελεγχόμενες και εκτός ΑΣΕΠ, αποκτούν αυτόματα επιπρόσθετο προσόν σε προκηρύξεις μόνιμου προσωπικού, την ίδια στιγμή που δε γίνονται πράξη οι δεσμεύσεις για χιλιάδες προσλήψεις μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, και μάλιστα σε μονάδες που έχουν μεγάλες ανάγκες.

Επειδή, παρά τις διαψεύσεις από πλευράς του αρμόδιου υπουργείου παρατηρήθηκαν και παρατηρούνται φαινόμενα συσσώρευσης επικουρικών γιατρών στα νοσοκομεία των μεγάλων αστικών κέντρων αλλά και σε κάποια περιφερειακά νοσοκομεία των οποίων οι διοικήσεις δεν έχουν δηλώσει ανάλογες ανάγκες

Επειδή, η κατάσταση στο χώρο της υγείας είναι εκτός ελέγχου όσο ‘επιμένει’ η κυβέρνηση να μην προχωρά στις αναγκαιότατες προσλήψεις νοσηλευτικού, ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού

Επειδή, οι δικαιολογημένες αντιδράσεις από τις προσλήψεις επικουρικών γιατρών, επικουρικών νοσηλευτών, επικουρικού παραϊατρικού και βοηθητικού προσωπικού με αδιαφανείς διαδικασίες για την εξυπηρέτηση και το βόλεμα σε θέσεις που δημιουργούνται ανάλογα με τα κομματικά αιτήματα, έχουν γίνει εντονότατες κατά το τελευταίο διάστημα

Επειδή, ακόμα είναι υπό αμφισβήτηση το κατά πόσο το Υπουργείο ικανοποιεί, κατά προτεραιότητα, αιτήματα Νοσοκομειακών Μονάδων απομονωμένων περιοχών, όπως έχει υποστηριχθεί από την ηγεσία του

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

    • Ποιες ήταν τελικά οι προθέσεις του ΥΥΚΑ πίσω από την αντικατάσταση του πιο πάνω εδαφίου του ν.2889/2001 που προλάμβανε για την κάλυψη των αναγκών σε ιατρική περίθαλψη των απομονωμένων περιοχών;

    • Πώς διασφαλίζεται η κάλυψη των αναγκών των περιοχών που αποκλείονται με την κατάργηση και αντικατάσταση του εν λόγω εδαφίου του ν.2889/2005, και πώς αποτρέπεται η συσσώρευση επικουρικών γιατρών στα νοσοκομεία των μεγάλων αστικών κέντρων;

    • Να κοινοποιηθούν τα ονόματα όλων των επικουρικών γιατρών, επικουρικών νοσηλευτών, επικουρικού παραϊατρικού και βοηθητικού προσωπικού που προσελήφθησαν κατά το τελευταίο έτος ανά ειδικότητα και αριθμό στη Δ.Υ.Πε. Πελοποννήσου.

    • Να κατατεθούν όλα τα έγγραφα που αφορούν σε καθεμία ξεχωριστά από τις διαδικασίες των πιο πάνω προσλήψεων.

5.8.2005

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ

ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΕΚΤΩΡ

ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΧΩΡΕΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΡΕΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΤΣΙΛΙΕΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ