Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Έγκριση δανείων για την αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια από τον σεισμό του 2004 στο Νομό Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 2/10/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :7003
Ημερομηνία Κατάθεσης :02.10.2008
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 

Θέμα: Έγκριση δανείων για την αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια από τον σεισμό του 2004 στο Νομό Μεσσηνίας.

Ο καταστροφικός σεισμός του 1986 ισοπέδωσε τα κτίρια της Καλαμάτας. Η καταστροφή ολοκληρώθηκε με τον σεισμό του 2004 που κατεδάφισε τα ήδη πληγέντα και μη κατεδαφισθέντα κτίρια- κατοικίες.

Για την ανακούφιση των πληγέντων από τον σεισμό του 2004 και για την ανακατασκευή των κατοικιών τους, εγκρίθηκε ποσό 385 ευρώ ανά τ.μ. για εμβαδόν ίσο με της κατεστραμμένης κατοικίας και μέχρι τα 120 τ.μ.

Με την υπ  αριθ. ΟΙΚ/5322/Α32 Απόφασή σας εγκρίνατε την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από το σεισμό της 8-6-2008 σε περιοχές των Νομών Αχαϊας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας, καθορίζοντας το ποσό που χορηγείται στο δικαιούχο για την ανακατασκευή τους σε 750 ευρώ ανά τ.μ. για εμβαδόν ίσο με της κατεστραμμένης κατοικίας και μέχρι τα 120 τ.μ.

Λαμβανομένου υπ  όψη ότι, οι τιμές των οικοδομικών υλικών έχουν σημαντικά αυξηθεί από το 1986 και 2004 μέχρι σήμερα, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η ανακατασκευή των κτιρίων με τα εγκριθέντα ποσά του 1986 και του 2004,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί

- Προτίθενται να επεκτείνουν την εφαρμογή των διατάξεων της υπ  αριθ. ΟΙΚ/5322/Α32 (ΦΕΚ Β, 8-7-2008) Απόφασής τους σχετικά με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα ποσά της δωρεάν κρατικής αρωγής για την ανακατασκευή κατοικιών και για τους ιδιοκτήτες κατοικιών που επλήγησαν από τον σεισμό της Καλαμάτας το 2004, ώστε να κατορθώσουν οι πληγέντες να επισκευάσουν τα σπίτια τους

Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2008

 
Ο βουλευτής
 
Δημήτρης Κουσελάς