Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αυλώνος Νομού Μεσσηνίας κατά της κατάργησης του Ειρηνοδικείου Αυλώνος Τριφυλίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 28/7/2005
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Πολιτ. Γραφείο: Μητροπόλεως 1, 105 57 Αθήνα.

Αθήνα, 28 Ιουλίου 2005

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης

Θέμα: Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αυλώνος Νομού Μεσσηνίας κατά της κατάργησης του Ειρηνοδικείου Αυλώνος Τριφυλίας.

Σας διαβιβάζω την υπ’ αρ. 40/2005 ομόφωνη Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αυλώνος Ν. Μεσσηνίας και παρακαλώ να εξετάσετε θετικά το αναφερόμενο σε αυτήν αίτημα .

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα σοβαρά επιχειρήματα που παρατίθενται στη συνημμένη απόφαση του Δ.Σ Δήμου Αυλώνος, θεωρώ ότι η κατηγορηματική αντίθεση του Δημοτικού Συμβουλίου στην κατάργηση ενός από τα παλαιότερα Ειρηνοδικεία της χώρας, που λειτουργεί στην έδρα του εν λόγω Δήμου, είναι απόλυτα δικαιολογημένη και πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν.

                                                                                    Ο βουλευτής

                                                                                       Δημήτρης Κουσελάς