Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Επίσπευση διαδικασιών λειτουργίας λατομικών περιοχών στο Ν. Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 28/7/2005
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Πολιτ. Γραφείο: Μητροπόλεως 1, 105 57 Αθήνα.

Αθήνα, 28 Ιουλίου 2005

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς τον Υπουργό Ανάπτυξης

Θέμα: Επίσπευση διαδικασιών λειτουργίας λατομικών περιοχών στο Ν. Μεσσηνίας.

Σας διαβιβάζω την υπ’ αρ. πρωτ. 1392/ 21-7-2005 ομόφωνη Απόφαση της ΤΕΔΚ Νομού Μεσσηνίας και παρακαλώ να εξετάσετε θετικά το αναφερόμενο σε αυτήν αίτημα για την επίσπευση των διαδικασιών λειτουργίας των λατομικών περιοχών στο Νομό Μεσσηνίας και για την παράταση λειτουργίας των ήδη λειτουργούντων λατομείων, καθ’ όσον η συνεχιζόμενη εκκρεμότητα στο θέμα αυτό έχει σοβαρές συνέπειες, (έλλειψη αδρανών υλικών) και για τους ιδιώτες και για τους ΟΤΑ που εκτελούν δημόσια έργα.

                                                                                                                                    Ο βουλευτής

                                                                                       Δημήτρης Κουσελάς