Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Δημόσια Εγγραφή του ΟΠΑΠ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 28/7/2005
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αριθ. Πρωτ.: 788/97
Ημερομηνία Κατάθεσης: 28.07.05

ΕΡΩΤΗΣΗ KAI A.K.E

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: Οικονομίας και Οικονομικών

Θέμα: Δημόσια Εγγραφή του ΟΠΑΠ

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του έγκριτου ημερήσιου και οικονομικού Τύπου της 20-7-2005 (Εφημερίδες το Βήμα, Ελευθεροτυπία, Εξπρές, Ημερησία, Καθημερινή, Κέρδος, Μακεδονία, Ναυτεμπορική), τα οποία επισυνάπτονται, η κάλυψη της δημόσιας προσφοράς των μετοχών του ΟΠΑΠ για την εκποίηση του 16% αυτού, παρουσίασε προβλήματα, που λειτουργούν σε βάρος της ανάπτυξης και της εύρυθμης λειτουργίας της ελληνικής κεφαλαιαγοράς.

Ειδικότερα, βάσει σχετικής ρήτρας της σύμβασης που δέχθηκε η Κυβέρνηση, προφανώς μετά από πιέσεις των ξένων αναδόχων, εμποδίστηκαν οι ελληνικές επιχειρήσεις (Τράπεζες και ΑΧΕΠΕΥ) να εγγράψουν τους ήδη πελάτες τους που βρίσκονταν στο εξωτερικό, περιοριζόμενες στο να εγγράψουν μόνο τους ‘Ελληνες πελάτες τους.

Με αυτό τον τρόπο, όμως, τελικά εκχωρούνται όλοι οι ξένοι θεσμικοί επενδυτές αποκλειστικά σε ξένους χρηματιστές, κάτι που συνιστά χαριστική προς τους ξένους χρηματιστές πρακτική, με συνέπεια τη συγκέντρωση του τζίρου σε λίγους, τη δυνατότητα ανάπτυξης καταχρηστικών πρακτικών και τη σημαντική απώλεια εσόδων από το ελληνικό κράτος.

Επειδή, σε αντίθεση με την πετυχημένη μετοχοποίηση του ΟΤΕ το 1996, η πρακτική που υιοθετήθηκε κατόπιν οδηγεί, σύμφωνα και με επισημάνσεις του Συνδέσμου Ελλήνων Χρηματιστών (ΣΜΕΧΑ), σε συγκέντρωση του τζίρου σε λίγους, σε κίνδυνο κατάχρησης της αγοράς και σε απώλεια εσόδων για το Ελληνικό Δημόσιο,

Επειδή εκκρεμούν, σύμφωνα με τις εξαγγελίες της Κυβέρνησης, και άλλες σημαντικές δημόσιες προσφορές για την πώληση μετοχών της ΔΕΦΑ, του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου κλπ φορέων,

Επειδή, εν τέλει, η ανωτέρω πρακτική είναι αντίθετη με το πλαίσιο της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς και με την ανάπτυξη του Ελληνικού Χρηματοπιστωτικού Συστήματος σε ισότιμα και υγιή πλαίσια,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 1. Για ποιό λόγο εμποδίζονται οι ελληνικές Τράπεζες και χρηματιστηριακές Εταιρείες να εγγράφουν τους ήδη πελάτες τους, θεσμικούς επενδυτές στο εξωτερικό και μάλιστα σε χώρες-μέλη της Ε.Ε;

 2. Με ποιό τρόπο θα γίνει το Χρηματιστήριο Αθηνών κέντρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όταν παρεμποδίζεται η ισότιμη και απευθείας πρόσβαση των ελληνικών Τραπεζών και ΑΧΕΠΕΥ στους διεθνείς επενδυτές;
  a. Προτίθεται να καταργήσει αυτόν τον περιορισμό, ώστε οι ελληνικές Τράπεζες και ΑΧΕΠΕΥ να λειτουργούν σε υγιή και ισότιμα πλαίσια στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά;

 3. Ζητείται να κατατεθεί η σύμβαση μεταξύ ελληνικού Δημοσίου και ξένων αναδόχων για την πρόσφατη μετοχοποίηση του ΟΠΑΠ.

  Αθήνα, 28 Ιουλίου 2005

   Οι ερωτώντες βουλευτές

  Δημήτρης Κουσελάς

  Ανδρέας Μακρυπίδης