Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ «Σκανδαλώδης εμπλοκή στο έργο αναβάθμισης ατμοστροβίλων του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου»
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 21/7/2005
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αριθ. Πρωτ.: 605/71
Ημερομηνία Κατάθεσης: 21.07.05

ΕΡΩΤΗΣΗ & AKE

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΣΙΟΥΦΑ

ΘΕΜΑ: «Σκανδαλώδης εμπλοκή στο έργο αναβάθμισης ατμοστροβίλων του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου»

Η ΔΕΗ αποφάσισε το 2004 την αναβάθμιση των στροβίλων των Μονάδων 3 και 4 του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου με στόχο την εξοικονόμηση καυσίμου, τη βελτίωση του βαθμού απόδοσης των Μονάδων και την προστασία του περιβάλλοντος. Για το σκοπό αυτό υπέβαλε στο ΥΠΑΝ επενδυτική πρόταση, στα πλαίσια του προγράμματος εξοικονόμησης ενέργειας του 3ου ΚΠΣ, η οποία αξιολογήθηκε θετικά και εγκρίθηκε με επιδότηση 40% επειδή πληρούσε το κριτήριο της ωριμότητας και της αξιοπιστίας.

Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού είχε ως βασικό όρο για το έργο, προϋπολογισμού 38 εκατ. ευρώ και απαιτούσε από τους υποψήφιους διαγωνιζόμενους να έχουν κατάλληλη και αποδεδειγμένη εμπειρία στη μελέτη κατασκευή και θέση σε λειτουργία παρόμοιας εγκατάστασης και την θεωρούσε απαραίτητη προϋπόθεση (βασικό όρο) συμμετοχής στο διαγωνισμό.

Η ρωσική εταιρεία Power Machines με «υποστηρικτή» την εταιρεία DAMCO συμφερόντων γνωστού Ομίλου, διαμαρτυρήθηκε αρκετές φορές γιατί δεν πληρούσε τον πιο πάνω βασικό όρο και έτσι δεν μπορούσε να συμμετάσχει. Παρά τις εμπεριστατωμένες απαντήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών της ΔΕΗ ο εν λόγω οίκος συνέχισε να διαμαρτύρεται.

Οι υπηρεσίες της ΔΕΗ στηριζόμενες στην πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία που διαθέτουν και στους όρους της Διακήρυξης, δεν έκριναν δεκτό τον συγκεκριμένο οίκο γιατί δεν διέθετε τα κατάλληλα references, για ένα τόσο σημαντικό έργο που είχε ενταχθεί στο 3ο ΚΠΣ και ετοίμασαν σχετική εισήγηση προς το Δ.Σ. την 18.4.05.

Ο πρόεδρος της ΔΕΗ, μετά την υποβολή της σχετικής εισήγησης, κάλεσε αρκετές φορές τις αρμόδιες υπηρεσίες για το θέμα του αποκλεισμού της Power Machines, τους παρέδωσε ανυπόγραφα ενημερωτικά σημειώματα που προέρχονταν από την πλευρά της και προσπάθησε να αλλάξει την εν λόγω εισήγηση. Κανείς όμως από τα στελέχη της ΔΕΗ δεν μπορούσε να πράξει κάτι τέτοιο τη στιγμή μάλιστα που υπήρχε απόφαση του Δ.Σ. της επιχείρησης για τους όρους της Διακήρυξης.

Τελικά το θέμα συζητήθηκε στο Δ.Σ. την 7.6.05. Πριν την έναρξη του Δ.Σ. πραγματοποιήθηκε πολύωρη συνάντηση του προέδρου της Δ.Ε.Η. με εκπρόσωπο του γνωστού Ομίλου. Το θέμα εξετάσθηκε διεξοδικά και όλα τα μέλη του Δ.Σ. υπερψήφισαν την εισήγηση των Υπηρεσιών. Στις θέσεις της υπηρεσιακής ιεραρχίας προσχώρησε και ο πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΗ παρότι δήλωνε: «τώρα είναι εύκολο να τους πετάξουμε έξω, να δούμε στη συνέχεια τι θα γίνει». Οι «προβλέψεις» του προέδρου της ΔΕΗ δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν. Την 7.7.05 η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς της Ε.Ε. απέστειλε επιστολή με την οποία ζητούσε να μην προχωρήσει ο διαγωνισμός και κατακυρωθεί το έργο προκειμένου να ελεγχθεί η καταγγελία που απέστειλε ο ενδιαφερόμενος και να λάβει θέση η Επιτροπή.

Επειδή σύμφωνα με την επιστολή της Ε.Ε. οι διαμαρτυρίες του καταγγέλοντος είναι πανομοιότυπες με αυτές της από 2.6.05 επιστολής της εταιρείας DAMCO,

Επειδή με πανομοιότυπο τρόπο είχε ξεκινήσει η υπόθεση της νέας μονάδας της ΔΕΗ στο Λαύριο το Νοέμβριο του 2003, δηλαδή με επιστολή της Prometheus Gas στη ΔΕΗ, αρνητική απάντηση της ΔΕΗ και εν συνεχεία επιστολή της Ε.Ε. με παρόμοιο περιεχόμενο μετά από καταγγελία της Prometheus Gas και κίνηση της διαδικασίας προκειμένου να μην κατασκευαστεί από τη ΔΕΗ η άκρως απαραίτητη για το ηλεκτρικό σύστημα της Χώρας μονάδα ηλεκτροπαραγωγής,

Επειδή και στη μία και στην άλλη περίπτωση ο καταγγέλων ενήργησε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και μάλιστα και στις δύο περιπτώσεις ο συντάκτης της επιστολής της Γ.Δ. Εσωτερικής Αγοράς της Ε.Ε και αρμόδιος για πληροφορίες υπάλληλος είναι ο ίδιος, ο οποίος σπεύδει να αποστείλει την επιστολή σημειώνοντας και στις δύο περιπτώσεις στον πρόλογο – και της επιστολής για το Λαύριο και της επιστολής για τους στροβίλους του Αγ. Δημητρίου – ότι «η Επιτροπή έγινε δέκτης καταγγελίας η οποία δεν έχει πάρει ακόμη αριθμό πρωτοκόλλου στο μητρώο καταγγελιών της Επιτροπής»,

Επειδή το θέμα για μια ακόμη φορά δημοσιεύθηκε σε εντελώς συγκεκριμένη μερίδα του Τύπου,

Και τέλος επειδή η καθυστέρηση του έργου συνεπάγεται αποκλεισμό του από το 3ο ΚΠΣ με απώλεια σημαντικών πόρων για την ΔΕΗ και την Εθνική Οικονομία,

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

  • Γιατί ο Πρόεδρος της ΔΕΗ προσπάθησε με τον τρόπο του να συμπεριληφθεί στους τεχνικά αποδεκτούς οίκους, η Power Machines που δεν πληρούσε τους βασικούς όρους της Διακήρυξης;

  • Πώς εξηγεί τη βιασύνη του συγκεκριμένου υπαλλήλου της Γ.Δ. Εσωτερικής Αγοράς της Ε.Ε. κάθε φορά που εταιρεία συγκεκριμένου ομίλου – ανταγωνιστή της ΔΕΗ – στέλνει επιστολές καταγγελίας, να σπεύδει πριν ακόμα πρωτοκολληθούν και να προειδοποιεί για τις συνέπειες προδικάζοντας έτσι τις αποφάσεις της Ε.Ε. και επιδιώκοντας να καθυστερήσουν τα τόσο σημαντικά έργα;

  • Ποια η σχέση του συγκεκριμένου υπαλλήλου με τον πρόεδρο του Δ.Σ. της ΔΕΗ;

  • Πως προτίθεται η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τη συγκεκριμένη κατάσταση;

  • Το σχετικό έργο θα εκτελεσθεί ή η ΔΕΗ θα περιμένει την απάντηση της Ε.Ε., όπως πιστεύει, σύμφωνα με την κατάθεση του στο δικαστήριο για την υπόθεση Λαυρίου ότι είναι το σωστό, ο πρόεδρος της ΔΕΗ;

  • Θα απορροφηθούν τα σχετικά κονδύλια από το 3ο ΚΠΣ, η μήπως λόγω της εμπλοκής εξετάζεται το ενδεχόμενο απένταξης του έργου;

Επιπρόσθετα ζητάμε να κατατεθούν στη Βουλή:

  • Η σχετική εισήγηση των Υπηρεσιών της ΔΕΗ.

  • Η απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΗ.

  • Τα σχετικά πρακτικά του Δ.Σ. της ΔΕΗ.

  • Η απάντηση του ΥΠΑΝ στην Ε.Ε. για την από 7.7.05 επιστολή της.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 21 Ιουλίου 2005

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΙΠΕΡΓΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ

ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΕΡΕΛΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΟΓΙΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ

ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ