Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ «Απασχόληση ειδικού συμβούλου – δημοσιογράφου στο Γραφείο του Προέδρου της ΔΕΗ»
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 21/7/2005
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αριθ. Πρωτ.: 604/70
Ημερομηνία Κατάθεσης: 21.07.05

ΕΡΩΤΗΣΗ & AKE

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΣΙΟΥΦΑ

ΘΕΜΑ: «Απασχόληση ειδικού συμβούλου – δημοσιογράφου στο Γραφείο του Προέδρου της ΔΕΗ»

Από τις λίστες με τους δημοσιογράφους που απασχολούνται στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, τις οποίες έδωσε το Υπουργείο Επικρατείας στην ΕΣΗΕΑ και αυτή τις δημοσίευσε, προκύπτει ότι στη ΔΕΗ απασχολείται ως ειδικός σύμβουλος στο Γραφείο του Προέδρου της ΔΕΗ κ. Ι. Παλαιοκρασσά ο δημοσιογράφος κ. Ν. Κωτσικόπουλος που αρθρογραφεί στην εφημερίδα ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

  • Ποιες είναι οι ειδικές γνώσεις και εμπειρία του συγκεκριμένου δημοσιογράφου για να προσληφθεί ως ειδικός σύμβουλος στη ΔΕΗ, όπως ρητά αναφέρεται στον ΚΚΠ/ΔΕΗ και απαιτείται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιχείρησης;

  • Ποια ακριβώς είναι η απασχόλησή του στο Γραφείο του κ. Παλαιοκρασσά;

  • Πόσο απαραίτητος είναι στη ΔΕΗ η οποία ήδη διαθέτει αυτοτελή Διεύθυνση Επικοινωνίας με πλήρη διάρθρωση και ικανό αριθμό προσωπικού;

  • Ποια είναι η αμοιβή του;

Επίσης ζητάμε να κατατεθούν στη Βουλή:

  • Βιογραφικό του κ. Ν. Κωτσικόπουλου

  • Η σύμβαση εργασίας του με τη ΔΕΗ Α.Ε.

  • Το οργανόγραμμα και η σύνθεση του προσωπικού της Επικοινωνίας της ΔΕΗ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 21 Ιουλίου 2005

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΙΠΕΡΓΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ

ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ