Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Ψήφισμα κατά της εγκατάστασης και λειτουργίας θερμοηλεκτρικού εργοστασίου στο Ακριτοχώρι Πυλίας του Ν. Μεσσηνίας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 14/7/2005
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Πολιτ. Γραφείο: Μητροπόλεως 1, 105 57 Αθήνα.
Αρ. Πρωτ. Βουλής:163
Ημερ. Κατάθεσης; 1
4-07-05

Αθήνα, 14 Ιουλίου 2005

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς τον Υπουργό Ανάπτυξης

Θέμα: Ψήφισμα κατά της εγκατάστασης και λειτουργίας θερμοηλεκτρικού εργοστασίου στο Ακριτοχώρι Πυλίας του Ν. Μεσσηνίας

Σας διαβιβάζω το Α.Π. 10670/ 23-06-05 Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλαμάτας , που εξέδωσε κατά τη συνεδρίασή του στις 25-05-05, σχετικά με την εγκατάσταση και λειτουργία του θερμοηλεκτρικού εργοστασίου στο Ακριτοχώρι Πυλίας.

Είναι γνωστό ότι, η ανάπτυξη του Ν. Μεσσηνίας βασίζεται στον τουρισμό και στην αγροτική παραγωγή.

Κατά συνέπεια, η δημιουργία μιας τέτοιας μονάδας στην περιοχή της Πυλίας, όπου πέραν των άλλων είναι σε εξέλιξη η σημαντικότερη τουριστική επένδυση (Π.Ο.Τ.Α) της Μεσσηνίας, θα υπονομεύσει συνολικότερα την ανάπτυξη της περιοχής, καταστρέφοντας το περιβάλλον.

Παρακαλώ να λάβετε σοβαρά υπόψη τον κίνδυνο αυτό και να κινήσετε τις σχετικές διαδικασίες ώστε το θέμα αυτό να κλείσει οριστικά και να μην επιτραπεί η λειτουργία του ανωτέρω εργοστασίου.

                                                                                    Ο βουλευτής

                                                                                       Δημήτρης Κουσελάς