Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Στελέχωση του νεοϊδρυθέντος Μονίμου Εφετείου Καλαμάτας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 12/7/2005
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Πολιτ. Γραφείο: Μητροπόλεως 1, 105 57 Αθήνα.
Αρ. Πρωτ. Βουλής:98
Ημερ. Κατάθεσης; 12-07-05

Αθήνα, 08 Ιουλίου 2005

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης

Θέμα: Στελέχωση του νεοϊδρυθέντος Μονίμου Εφετείου Καλαμάτας

Σας διαβιβάζω το Α.Π. 23/2005/09-06-05 έγγραφο του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Πρωτοδικείου Καλαμάτας και παρακαλώ να εξετάσετε θετικά τα αναφερόμενα σε αυτό αιτήματά .

Πρέπει να σημειωθεί ιδιαιτέρως ότι, για την καλή και αποτελεσματική λειτουργία του ανωτέρου Εφετείου και την ορθή απονομή της Δικαιοσύνης απαραίτητη είναι η στελέχωσή του με νέους υπαλλήλους και όχι με τους ήδη υπηρετούντες οι οποίοι δεν επαρκούν ούτε για την κάλυψη των υφισταμένων αναγκών των Δικαστικών Υπηρεσιών του Νομού.

Λαμβανομένου υπόψη ότι, με τη λειτουργία του νέου Εφετείου, θα εξυπηρετηθούν οι κάτοικοι δύο ή τριών Νομών, εκτιμώ ότι, θα πρέπει να κινηθούν άμεσα οι σχετικές διαδικασίες για την πρόσληψη του αναγκαίου αριθμού Δικαστικών Υπαλλήλων. Άλλωστε έχετε δεσμευτεί σχετικά στην Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων για την πρόσληψη 250 υπαλλήλων και την αύξηση των οργανικών θέσεων πανελλαδικά.

                                                                                    Ο βουλευτής

                                                                                       Δημήτρης Κουσελάς