Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Μαζικές διώξεις, μέσω δυσμενών μεταθέσεων, Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 8/7/2005
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αριθ. Πρωτ.: 7/7
Ημερομηνία Κατάθεσης: 08.07.05

Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Η    Ε Π Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης

Θέμα:    Μαζικές διώξεις, μέσω δυσμενών μεταθέσεων, Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Την 26 Ιουνίου 2005, ημέρα Κυριακή (!) ανακοινώθηκαν 862 μεταθέσεις Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, αριθμός πρωτοφανής για τακτικές μεταθέσεις. Το σύνολο των μεταθέσεων αυτών υπηρετούν κομματικές σκοπιμότητες της κυβέρνησης, χαρακτηρίζονται από εμπάθεια κατά μη αρεστών Αξιωματικών και από ανεπίτρεπτη εύνοια υπέρ των Αξιωματικών που πρόσκεινται στη Νέα Δημοκρατία. Καταπατήθηκε κάθε έννοια ιεραρχίας και αξιοκρατίας. Οι μεταθέσεις δεν αποτελούν προϊόν ορθής αξιολόγησης από τα αρμόδια υπηρεσιακά όργανα, αφού σχεδιάστηκαν από συγκεκριμένο και γνωστό «κέντρο» του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης με κριτήρια ιδιοτελή, κομματικά, ηθικά απαράδεκτα και εκδικητικά. Με τις μεταθέσεις αυτές επιδιώκεται η κάμψη του ηθικού, ο παροπλισμός και ο υποβιβασμός των προοδευτικών Αξιωματικών της ΕΛΑΣ και ιδιαίτερα όσων συνδικαλίζονται. Επίσης, τίθεται σε κίνδυνο η επιχειρησιακή ετοιμότητα του Σώματος και δημιουργείται έντονη ανησυχία στους Αξιωματικούς. Οι ως άνω μεταθέσεις επιβεβαίωσαν δραματικά την έντονη σχετική φημολογία που προηγήθηκε, αλλά και τις σχετικές απειλές, για αθρόες δυσμενείς μεταθέσεις προοδευτικών Αξιωματικών της ΕΛΑΣ, όπως και έγινε. Οι μαζικές διώξεις των προοδευτικών Αξιωματικών, μέσω των δυσμενών και των απαξιωτικών μεταθέσεων, αποτελούν μαύρη σελίδα για την θητεία της παρούσας πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και επιβεβαιώνουν την πλήρη ανακολουθία λόγων και έργων της Κυβέρνησης. Η αξιοκρατία, η διαφάνεια και η απεξάρτηση από τις πολιτικές παρεμβάσεις που υποσχέθηκε η Ν.Δ. για τα Σώματα Ασφαλείας μετετράπησαν σε άσκηση σκληρής κομματικής πολιτικής, σε διώξεις αντιφρονούντων, σε αναξιοκρατία και σε σκοτεινό παρασκήνιο, στα οποία ασκούνται και ειδικεύονται με επιτυχία κέντρα και παράκεντρα της κομματικής ιεραρχίας της Ν.Δ.

 Πέραν των ανωτέρω, το σύνολο των μεταθέσεων είναι παράνομες, παράτυπες και απαράδεκτες για τους εξής λόγους:

 α)     Διατάσσονται χωρίς να υπάρχει κενή οργανική θέση, παρότι απαραίτητη και δεσμευτική προϋπόθεση για μετάθεση είναι η ύπαρξη κενής οργανικής θέσης.

β)    Μετατίθενται δυσμενώς εκλεγμένοι αντιπρόσωποι στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Αξιωματικών Αστυνομίας και δεκάδες συνδικαλιστές Αξιωματικοί, εκλεγμένοι στα συνδικαλιστικά όργανα της Περιφέρειας όπου υπηρετούν.

γ)    Ουδεμία μετάθεση αιτιολογείται όπως επιβάλλει ο νόμος.

δ)    Διαπιστώνεται πλήρης έλλειψη κοινωνικής ευαισθησίας όταν πολύτεκνοι απομακρύνονται από τις οικογένειές τους με αδικαιολόγητες μεταθέσεις.

ε)     Για να καταλάβουν οι «ημέτεροι» τις θέσεις που επιθυμούν, απομακρύνεται σε πολλές περιπτώσεις υπερδιπλάσιος αριθμός άλλων Αξιωματικών από τις συγκεκριμένες υπηρεσίες.

στ)   Παρατηρείται το φαινόμενο της σώρευσης προοδευτικών Αξιωματικών σε δευτερεύουσες υπηρεσίες (π.χ. Τμήματα Μεταγωγών !) όπου και απαξιώνονται, με παράλληλη αποδυνάμωση άλλων νευραλγικών υπηρεσιών που έτσι απογυμνώνονται από ικανά στελέχη.

ζ)     Τμήματα Ασφάλειας έμειναν ακέφαλα, δηλ. χωρίς ηγεσία, εξ αιτίας των κατευθυνόμενων μεταθέσεων.

η)    Παραβιάστηκαν οι διατάξεις που ορίζουν τον ελάχιστο χρόνο παραμονής στον ίδιο τόπο.

θ)    Παραβιάστηκαν οι διατάξεις που απαγορεύουν σε Αστυνομικούς να υπηρετούν σε υπηρεσίες στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγεται ο τόπος γέννησης αυτών ή των συζύγων τους.

ι)      Αξιωματικοί οι οποίοι είχαν μετακινηθεί στην Αττική μόλις τον Οκτώβριο του 2004, μετακινούνται εκ νέου κατά προφανή παραβίαση των ισχυόντων.

ια)    Στα περισσότερα Αστυνομικά Τμήματα της Αττικής παρατηρείται (μετά τις μεταθέσεις) υπερπληθώρα Αξιωματικών, σε βαθμό Αστυνόμου Α’ και Β’, ενώ, αντίστοιχα, σε Τμήματα Ασφαλείας επικεφαλής τίθενται Υπαστυνόμοι αντί Αστυνόμων, διότι αυτό επέβαλαν τα κομματικά σημειώματα.

ιβ)    Χωρίς υπηρεσιακό λόγο μετατίθεται μεγάλος αριθμός Αξιωματικών από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία σε Αστυνομικά Τμήματα. Οι μετατεθέντες έχουν ειδική εκπαίδευση, ενώ αυτοί που πηγαίνουν στη θέση τους δεν έχουν.

ιγ)    Μετατίθενται Διοικητές ή Υποδιοικητές νευραλγικών υπηρεσιών (π.χ. δίωξη ναρκωτικών ή Ασφάλεια), που έχουν αποσπάσει επαίνους, σε θέσεις «ψυγεία».

ιδ)    Αξιωματικοί που είχαν δυσμενείς μεταθέσεις στην περίοδο 1990 – 1993 έχουν τώρα ξανά δυσμενείς μεταθέσεις! Όλοι αυτοί βέβαια, κατά… σύμπτωση, δεν πρόσκεινται στη Ν.Δ.

Αυτές οι παράνομες, παράτυπες και αντιδεοντολογικές μεταθέσεις αφορούν 862 Αξιωματικούς, αριθμό ρεκόρ της τελευταίας δεκαετίας. Οι μεταθέσεις αυτές πλήττουν καίρια τον κορμό της Ελληνικής Αστυνομίας, δημιουργούν ανησυχία, αναστάτωση και ανασφάλεια στο Σώμα, υποβαθμίζουν την ετοιμότητά του και αποδυναμώνουν το αίσθημα ασφάλειας του πολίτη. Η Αστυνομία μετατρέπεται σε κομματικά ελεγχόμενο Σώμα, με επικίνδυνες προοπτικές. Η Κυβέρνηση, αντί να υλοποιήσει όσα υποσχέθηκε προεκλογικά για την Αστυνομία, παραλείπει τις δεσμεύσεις της και ενεργεί αντίθετα προς τις επαγγελίες της. Η ορθολογική κατανομή του έμψυχου υλικού μετατρέπεται σε διώξεις, η αναδιάρθρωση της δομής και της λειτουργίας των αστυνομικών υπηρεσιών γίνεται αποδιάρθρωση και αποδιοργάνωση, η αναβάθμιση της εργασιακής θέσης και των αποδοχών των αστυνομικών μεταλλάσσεται σε υποβάθμιση.

 Κατόπιν αυτών ΕΠΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός Δημόσιας Τάξης:

 1.     Για τις ως άνω μεταθέσεις Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας.

2.     Διότι οι μεταθέσεις είναι παράνομες, παράτυπες, αντιδεοντολογικές και ηθικά απαράδεκτες.

3.     Διότι τις μεταθέσεις ουσιαστικά δεν τις εισηγήθηκαν ούτε τις αποφάσισαν τα αρμόδια υπηρεσιακά όργανα, αλλά τις σχεδίασε και τις επέβαλε συγκεκριμένο «κέντρο» που εδρεύει μέσα στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης.

4.     Διότι όλες οι δυσμενείς μεταθέσεις αφορούν προοδευτικούς Αξιωματικούς της ΕΛΑΣ και όλες οι ευμενείς νεοδημοκράτες.

5.     Διότι αποδυναμώθηκε με τις μεταθέσεις αυτές η επιχειρησιακή ετοιμότητα της ΕΛΑΣ και μειώνεται το αίσθημα ασφάλειας του πολίτη.

6.     Διότι η Ν.Δ. ως Κυβέρνηση έπραξε τα αντίθετα από αυτά που είχε υποσχεθεί ως αντιπολίτευση για το θέμα αυτό.

7.     Διότι η κομματική επέλαση στην Ελληνική Αστυνομία είναι καταφανής και πολιτικά απαράδεκτη.

Αθήνα 8-7-2005

Οι επερωτώντες Βουλευτές

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ

ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΛΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΒΡΕΤΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΑΜΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΔΗΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ

ΖΗΣΗ ΡΟΔΟΥΛΑ

ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΚΟΣΜΙΔΗΣ   ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΛΩΤΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

ΜΑΤΖΑΠΕΤΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

ΜΟΥΣΙΩΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΕΚΤOΡΑΣ

ΝΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΡΕΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΤΟΓΙΑΣ  ΒΑΣΙΛΗΣ

ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ