Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 20/1/2004

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ  20 Ιανουαρίου 2004

    

ΑΚΡΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΙΑ ΤΟ Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Διδακτικό και διοικητικό προσωπικό
ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΣΧΕΘΗΚΕ Ο Δ. ΚΟΥΣΕΛΑΣ

 

ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗ

Η προσπάθεια που κατέβαλε η διοίκηση του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας να καταστήσει το Ίδρυμα βιώσιμο απέδωσε καρπούς. Πρέπει, όμως, να υπερπηδηθούν δύο εμπόδια: η έλλειψη διδακτικού προσωπικού – που με την έγκριση 7 ερευνητικών προγραμμάτων θα καταστεί οξύτερη – καθώς και διοικητικών-τεχνικών στελεχών, μαζί με έλλειψη κτιρίων.
Πως να ετοιμάσει τις απαραίτητες υποδομές το Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας όταν δεν έχει ούτε πολιτικό μηχανικό, τη στιγμή που χρειάζεται πέντε; Η ολοκλήρωση της Σπουδαστικής Εστίας βρίσκεται στο τελικό στάδιο κι εκκρεμεί εξαιτίας αυτής της έλλειψης. Παρά ταύτα, το Τ.Ε.Ι. εξασφάλισε από το Υπουργείο Παιδείας τις σχετικές εγκρίσεις για τεχνικό σύμβουλο και προχωρεί.
Ο πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Δημήτρης Νικόπουλος περιέγραψε με πληρότητα και συντομία την κατάσταση στον υποψήφιο βουλευτή Δημήτρη Κουσελά, ο οποίος το επισκέφθηκε χθες στο πλαίσιο σειράς επαφών του με τοπικούς φορείς που παίζουν κρίσιμο και αποφασιστικό ρόλο στην κοινωνική και οικονομική ζωή του τόπου.
Τ ο ίδρυμα έχει φτάσει να έχει στην Καλαμάτα 6 τμήματα και ένα πρόγραμμα σπουδών επιλογής. Χρειάζεται μία σχολή ακόμη και μπορεί να «δώσει» και παραρτήματα, για τα οποία υπάρχει ενδιαφέρον από διάφορες πόλεις. Μέχρι τότε, όμως, είναι αδήριτη ανάγκη η επίλυση του στεγαστικού προβλήματος. Υπάρχουν ελλείψεις σε αίθουσες και αμφιθέατρα. Σε λίγο δε θα’ χουμε χώρο για τους καθηγητές. Το εστιατόριο και η βιβλιοθήκη δεν επαρκούν. Χρειάζονται αυτοτελή κτήρια Σπουδαστικής Λέσχης και βιβλιοθήκης, είπε χαρακτηριστικά στον κ. Κουσελά ο κ. Νικόπουλος.

Απαραίτητη είναι και η ενίσχυση του Ιδρύματος με εκπαιδευτικό προσωπικό. Πρέπει εξάπαντος – αυτός ήταν ο όρος του κ. Νικόπουλου – να δώσει το Υπουργείο Παιδείας θέσεις μονίμων, ώστε αυτές να ξεπεράσουν τις 100 τον επόμενο χρόνο. Αυτή τη στιγμή το Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας έχει 300 συμβασιούχους με ετήσιες συμβάσεις, που η ανανέωσή τους είναι διαδικασία προβληματική.
Ο κ. Νικόπουλος έθιξε το θέμα των μεταπτυχιακών προγραμμάτων από το Τ.Ε.Ι. αυτόνομα. Ήδη έχει κάνει συμφωνία για συνεργασία με το Τ.Ε.Ι. Μέλανταρν της Σουηδίας. Τούτο όμως είναι αδύνατο θεσμικώς. Αν δε δοθεί η δυνατότητα αυτόνομων μεταπτυχιακών στο Τ.Ε.Ι. και όχι σε συνεργασία με πανεπιστήμια, δε θα καταστεί δυνατή η προώθηση της έρευνας. Η υπηρέτησή της είναι δυνατή μόνο με μεταπτυχιακούς φοιτητές.
Ο κ. Κουσελάς χαρακτήρισε υποβαθμισμένη τη δουλειά και το έργο του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας, ιδρύματος με 7.500 εγγεγραμμένους σπουδαστές και υποσχέθηκε βοήθεια για την ανάδειξή του.