Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 7/12/2005

Εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 07 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

«ΒΟΥΛΗ
Αναφορά Κουσελά για τις ζημιές από τη θεομηνία»

Εφημερίδα ΦΩΝΗ 07 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΟΥΣΕΛΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ
Να ενισχυθεί ο Δήμος Πεταλιδίου»

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 07 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

«Αναφορά Κουσελά για τις ζημιές από τις βροχές»

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 07 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

Αναφορά Κουσελά για αντιμετώπιση ζημιών στο Δήμο Πεταλιδίου

Με θέμα την ενίσχυση του Δήμου Πεταλιδίου για την αντιμετώπιση ζημιών από τη θεομηνία της 24ης και 25ης Νοεμβρίου κατέθεσε Αναφορά στον Υπουργό Εσωτερικών ο βουλευτής Μεσσηνίας Δημήτρης Κουσελάς:

« Σας διαβιβάζω το με αρ. πρωτ. 8490/1-12-2005 έγγραφο του Δημάρχου Πεταλιδίου Ν. Μεσσηνίας , με το οποίο ζητείται η καταβολή ενίσχυσης του Δήμου με το ποσό των 300.000 ευρώ για έργα αποκατάστασης των ζημιών στις υποδομές του εν λόγω Δήμου, οι οποίες προκλήθηκαν από την πρόσφατη θεομηνία της 24ης και της 25ης Νοεμβρίου στην περιοχή.

Παρακαλώ να εξετάσετε με τη δέουσα μέριμνα και προσοχή τα αναφερόμενα σε αυτήν προβλήματα και το σχετικό αίτημα του Δημάρχου, διότι, όπως εκτίθεται και στο συνημμένο έγγραφο, οι ζημιές είναι σημαντικές και απαιτούν άμεσα έργα αποκατάστασης του οδικού δικτύου, καθώς και των δικτύων ύδρευσης και άρδευσης, διαφορετικά αφ’ ενός θα τεθούν σε κίνδυνο η ασφαλής μετακίνηση και η υγεία των κατοίκων και των επισκεπτών του Δήμου, αφ’ ετέρου θα ενταθούν τα σοβαρά προβλήματα που ήδη αντιμετωπίζουν οι γεωργικές και οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις της περιοχής. »