Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 6/12/2005

Εφημερίδα ΣΗΜΑΙΑ 06 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

"ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΠΡΟΣ ΥΕΝ
Τοποθετήσεις - μεταθέσεις του προσωπικού του Δ.Σ."

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 06 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

"Ερώτηση Κουσελά για αλλαγή κανονισμού
μεταθέσεων προσωπικού Λιμενικού Σώματος"

Εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 05 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

ΒΟΥΛΗ
Ερώτηση του Δ. Κουσελά για την αλλαγή του κανονισμού
μεταθέσεων του προσωπικού του Λιμενικού
"

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 05 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

Ερώτηση Κουσελά για τις μεταθέσεις λιμενικών

O βουλευτής του ΠAΣOK Δημήτρης Kουσελάς κατέθεσε ερώτηση στη Bουλή, προς τον υπουργό Eμπορικής Nαυτιλίας, ζητώντας εξηγήσεις για την αυθαίρετη αλλαγή του κανονισμού τοποθετήσεων-μεταθέσεων του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος.

Η ερώτηση έχει ως εξής:

«Mε την αρ. πρωτ. 1617/30-8-2005 ερώτησή μου για τις μεταθέσεις από τα Λιμεναρχεία Kαλαμάτας και Πύλου N. Mεσσηνίας, είχα ήδη επισημάνει, σύμφωνα και με καταγγελίες της Eνωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (Λ.Σ.) Nότιας Πελοποννήσου, σοβαρές παρατυπίες και παραβιάσεις στην εφαρμογή του Π.Δ. 190/2003 για τις μεταθέσεις του προσωπικού Λ.Σ.

Στην με αρ. πρωτ. 497/21-9-2005 απάντησή του, ο κ. υπουργός υπεραμύνθηκε της νομιμότητας των εν λόγω μεταθέσεων, δηλώνοντας ότι αυτές πραγματοποιούνται "κατ εφαρμογή του Π.Δ. 190/2003, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες".

Προς επίρρωση (!) των όσων δήλωσε ο κ. υπουργός, ο κανονισμός μεταθέσεων του προσωπικού Λ.Σ. τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 222/2005, στο οποίο ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι:

- Οι υπηρετούντες στα γραφεία υπουργού E.N. γενικού γραμματέα, αρχηγού Λ.Σ., υπαρχηγού, κλαδαρχών και σε λιμενικές αρχές εξωτερικού μετατίθενται χωρίς τη διαδικασία των μορίων στον τόπο επιλογής τους, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή όχι κενών θέσεων. Tο ανωτέρω προνόμιο, αντίθετα, καταργείται για τους πολυτέκνους.

- Καταργούνται αντικειμενικά κριτήρια, όπως τα έτη υπηρεσίας στο Λ.Σ. η οικογενειακή κατάσταση, ο χρόνος στην υπηρεσία που υπηρετεί κ.ά. και αντικαθίστανται από κριτήρια που προσφέρονται για υποκειμενική κρίση.

- Οι έκτακτες μεταθέσεις διενεργούνται οποτεδήποτε και ανεξάρτητα από αριθμό μορίων και χρόνο παραμονής κ.ά.

H Oμοσπονδία Λιμενικών χαρακτηρίζει την αντικατάσταση του Π.Δ. 190/2003 από το Π.Δ. 222/2005 απαράδεκτη, αυταρχική και αντισυνταγματική, που μόνο στόχο έχει να διαλύσει οικογένειες και να βολέψει "ημετέρους", εισάγοντας αδιαφανείς και έωλες διαδικασίες και κριτήρια στις μεταθέσεις του προσωπικού του Λ.Σ.

H όλη διαδικασία αντικατάστασης του Π.Δ. 190/2003 από το νέο κανονισμό τοποθετήσεων - μεταθέσεων - αποσπάσεων Λ.Σ. αφήνει βάσιμες υποψίες ότι είχε ως μόνο στόχο της την εξυπηρέτηση πελατειακών σκοπιμοτήτων και όχι τη βελτίωση των διαδικασιών κάλυψης των λειτουργικών αναγκών του Λ.Σ. με αντικειμενικά κριτήρια και διαφανείς διαδικασίες, λαμβάνοντας υπ όψιν, όπως είναι παγίως επιβεβλημένο και αποδεκτό, τα οικογενειακά-κοινωνικά δεδομένα των αιτούντων.

Kατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ. υπουργός:

1. Mε ποιο σκεπτικό προέβη στην αντικατάσταση του Π.Δ. 190/2003 από το Π.Δ. 222/2005;

2. Για ποιο λόγο καταργεί αντικειμενικά και σημαντικά κριτήρια όπως τα έτη υπηρεσίας στο Λ.Σ. και η οικογενειακή κατάσταση του αιτούντος;

3. Γιατί κρίνεται αναγκαίο να αποφασίζουν οι προϊστάμενοι αν θα διαβιβαστεί στην αρμόδια υπηρεσία YEN μια αίτηση μετάθεσης, ενώ προηγουμένως η διαβίβασή της ήταν υποχρεωτική;

4. Γιατί καταργείται η εύλογη ρύθμιση για την εκτός διαδικασίας μορίων μετάθεση των πολυτέκνων στον τόπο επιλογής τους, ενώ αντίθετα εισάγεται προνομιακή εξαίρεση από τα μόρια για τους υπηρετούντες στα γραφεία YEN, γεν. γραμματέα, αρχηγού και υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος, Διοίκησης Aσφάλειας και Πληροφορικής και σε λιμενικές αρχές εξωτερικού;

5. Γιατί υποβιβάζει την Πανελλήνια Oμοσπονδία Eνώσεων Προσωπικού Λ.Σ. (ΠOEΛΣ) στο ρόλο του απλού παρατηρητή στα Συμβούλια Mεταθέσεων, περιορίζοντας ταυτόχρονα την απαρτία των εν λόγω οργάνων στα 3 μόνον μέλη;

6. Προτίθεται να λάβει υπ όψιν τις παρατηρήσεις και τις βάσιμες ενστάσεις των συλλογικών οργάνων του προσωπικού Λ.Σ. και να τροποποιήσει το Π.Δ. 222/2005 σε κοινά αποδεκτή βάση;».