Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 17/11/2005
Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005

«ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ
Από μηδενική βάση η ίδρυση
εμπορευματικού κέντρου στη Μεσσηνία»

Εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005

«ΚΟΥΣΕΛΑΣ
Από μηδενική βάση η ίδρυση Εμπορευματικού Κέντρου»

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005

«Κουσελάς κατά Λιάπη για το Εμπορευματικό Κέντρο»

Εφημερίδα ΦΩΝΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΛΙΑΠΗ ΣΤΟΝ ΚΟΥΣΕΛΑ
Από μηδενική βάση η ίδρυση Εμπορευματικού Κέντρου στη Μεσσηνία

Σχολιάζοντας την απάντηση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Λιάπη σε Ερώτησή του για την ίδρυση και λειτουργία Εμπορευματικού Κέντρου στο νομό Μεσσηνίας, ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης Κουσελάς επισήμανε τα εξής:

« ‘Οπως προκύπτει από την απάντηση του Υπουργού, είμαστε ακόμα στην αναμονή αφού, όπως ο ίδιος αναγνωρίζει, από τον Απρίλιο του 2005 που δημοσιεύτηκε ο Ν. 3333/2005 μέχρι σήμερα, δεν έχουν ακόμα εκδοθεί οι αναγκαίες Υπουργικές Αποφάσεις και η ερμηνευτική εγκύκλιος για την εφαρμογή του, ούτε προσδιορίζεται κάποιο σχετικό χρονοδιάγραμμα.

Ο Υπουργός εξαρτά τη δημιουργία Εμπορευματικού Κέντρου στη Μεσσηνία από την εκδήλωση ενδιαφέροντος αντίστοιχης «Εταιρείας Εμπορευματικού Κέντρου», η οποία θα πρέπει να υποβάλει φάκελο με τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 5 του Ν. 3333/2005, ώστε να λάβει τη σχετική άδεια, με κοινή απόφαση των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ, Μεταφορών & Επικοινωνιών και Εμπορικής Ναυτιλίας, εάν το Κέντρο Συνδυασμένων Μεταφορών βρίσκεται σε περιοχή αρμοδιότητάς του.

Με αυτές τις καθυστερήσεις και με την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου, η ίδρυση και λειτουργία Εμπορευματικού κέντρου στη Μεσσηνία, παρ’ ότι είχε προβλεφθεί από την Υ.Α 25294/ΦΕΚ1485/10-10-2003 της τότε Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, φαίνεται ότι ξεκινά από μηδενική βάση. Θα πρέπει, λοιπόν, οι τοπικοί φορείς και όλοι οι ενδιαφερόμενοι να αναλάβουμε συντονισμένες πρωτοβουλίες, ώστε να υπάρξει η αναγκαία εκδήλωση ενδιαφέροντος και να μπορέσουμε να έχουμε αποτέλεσμα το ταχύτερο δυνατόν».