Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 16/11/2005

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005

«ΖΗΤΑ Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Δ. ΚΟΥΣΕΛΑΣ
Ίδρυση  - λειτουργία Γεωργικού
Τεχνολογικού Πάρκου στη Μεσσηνία»

Εφημερίδα ΣΗΜΑΙΑ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005

«ΖΗΤΕΙ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ
Ίδρυση και λειτουργία Γεωργικού Τεχνολογικού Πάρκου»

Εφημερίδα ΦΩΝΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005

 «ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΣΕΛΑ
Γεωργικό -Τεχνολογικό Πάρκο στη Μεσσηνία»

Εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005

 «Ο ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ»

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005

Ερώτηση του Δημ. Κουσελά για το Γεωργικό Τεχνολογικό Πάρκο

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Κουσελάς, κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή, προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ζητώντας την ίδρυση και λειτουργία Γεωργικού Τεχνολογικού Πάρκου στο Νομό Μεσσηνίας, σύμφωνα και με την αντίστοιχη προεκλογική δέσμευση του ίδιου του πρωθυπουργού στην Καλαμάτα.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

«Στην προεκλογική ομιλία του στην Καλαμάτα, στις 25-2-2004, ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε μεταξύ άλλων και για τη δημιουργία, για τις ανάγκες ολόκληρης της περιοχής, Γεωργικού Τεχνολογικού Πάρκου, με δυνατότητες συσκευασίας προϊόντων και προώθησής τους στην αγορά.

Η Μεσσηνία στηρίζεται κατ’ εξοχήν στην αγροτική της παραγωγή, η οποία περιλαμβάνει προϊόντα που μπορούν και πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης τεχνικο-οικονομικής υποστήριξης και προβολής.

Επειδή οι παραγωγοί του νομού και της ευρύτερης περιοχής της Πελοποννήσου, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ενημέρωσης και έχουν υψηλές ανάγκες τεχνικο-οικονομικής υποστήριξης για την προσαρμογή τους στη νέα ΚΑΠ, αλλά και για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της αναγκαίας ποιοτικής αναβάθμισης – τυποποίησης – προβολής των προϊόντων τους.

Επειδή η δημιουργία ενός Γεωργικού Τεχνολογικού Πάρκου στο Νομό Μεσσηνίας θα μπορούσε να συμβάλει στην τεχνολογική ενημέρωση των παραγωγών και στην προβολή των αγροτικών προϊόντων του νομού και της ευρύτερης περιοχής της Πελοποννήσου.

Επειδή, παρά τη δέσμευση του πρωθυπουργού, δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα καμιά εξέλιξη στο θέμα αυτό.

Ερωτάται ο κ. υπουργός:

Ποιοι είναι οι σχεδιασμοί του υπουργείου για τα αντικείμενα, τον τρόπο συγκρότησης, χρηματοδότησης και λειτουργίας του Γεωργικού Τεχνολογικού Πάρκου;

Σε τι ενέργειες έχει προβεί μέχρι σήμερα και τι μέτρα προτίθεται να λάβει για την ίδρυσή του στο Νομό Μεσσηνίας;

Σε ποια περιοχή, με ποιο τρόπο και με τι χρονοδιάγραμμα σχεδιάζεται η λειτουργία του εν λόγω πάρκου στη Μεσσηνία;».