Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 4/11/2005

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 04 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005

«ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΟΥΣΕΛΑ ΓΙΑ
Λειτουργία αεροδρομίου 120ΠΕΑ ως
Κέντρο Εκπαίδευσης Ευρωπαίων Πιλότων»

Εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 04 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005

«Αντιδράσεις για την 120 ΠΕΑ
Αναφορά και στη Βουλή»

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 04ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005

«ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΘΟΥΡΙΑΣ
Αναφορά του Δημ. Κουσελά για την ευρωβάση»

Εφημερίδα ΣΗΜΑΙΑ 04 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005

Ο Δημήτρης Κουσελάς για τη 120 Π.Ε.Α.

Ο βουλευτής Μεσσηνίας Δημήτρης Κουσελάς, κατέθεσε Αναφορά προς τον Υπουργό Εθνικής ‘Αμυνας, για τη σχεδιαζόμενη λειτουργία του Αεροδρομίου της 120 Π.Ε.Α. ως Κέντρου Εκπαίδευσης Ευρωπαίων Πιλότων και την αντίθεση του Δ.Σ. του Δήμου Θουρίας στην προοπτική αυτή. Το πλήρες κείμενο της Αναφοράς έχει ως εξής:

«Σας διαβιβάζω το με αρ. πρωτ. 2871/23-8-2005 έγγραφο με την 63/2005 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Θουρίας Νομού Μεσσηνίας, στο οποίο εκφράζεται η αντίθεση του Δ.Σ. στην προοπτική λειτουργίας του Αεροδρομίου της 120 Π.Ε.Α ως Κέντρου Εκπαίδευσης Ευρωπαίων Πιλότων.

Παρακαλώ να εξετάσετε με τη δέουσα μέριμνα και προσοχή τις αναφερόμενες σε αυτήν θέσεις και επιχειρήματα της δημοτικής Αρχής, διότι η λειτουργία του Αεροδρομίου ως Κέντρου Εκπαίδευσης ευρωπαίων πιλότων και μάλιστα σε πολύ κοντινή απόσταση από κατοικημένες περιοχές του εν λόγω Δήμου, μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα ασφαλείας και οχλήσεις για τους κατοίκους, αλλά και να έχει αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, στην αγροτική παραγωγή και στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, με άμεσες και μακροπρόθεσμες συνέπειες, τις οποίες οι κάτοικοι δεν είναι διατεθειμένοι να υποστούν, έναντι οποιουδήποτε πιθανού οικονομικού ανταλλάγματος.»