Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 21/10/2005

Εφημερίδα ΣΗΜΑΙΑ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2005

"ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΣΕΛΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
Πρόσληψη πυροσβεστών στις Υπηρεσίες πολιτικής Προστασίας"

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2005

"Αναφορά Κουσελά για πρόσληψη πυροσβεστών"

Εφημερίδα ΦΩΝΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2005

"ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΟΥΣΕΛΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
Ζητά θεσμικό πλαίσιο για τους εποχικούς πυροσβέστες"

Εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2005

"Αναφορά του Δ. Κουσελά στη Βουλή
για την πρόσληψη πυροσβεστών"

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2005

Αναφορά Κουσελά για πρόσληψη πυροσβεστών

Ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Κουσελάς, κατέθεσε αναφορά στη Βουλή, προς τον υπουργό Δημόσιας Τάξης, για τη δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την πρόσληψη πυροσβεστών στις Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας.

Το πλήρες κείμενο της αναφοράς έχει ως εξής:

«Σας διαβιβάζω τα από 9-8-2005 και 12-9-2005 έγγραφα του Συλλόγου Εποχικών Πυροσβεστών Νομού Μεσσηνίας καθώς και το από 17-10-2005 φύλλο του ημερήσιου τοπικού Τύπου στα οποία εκτίθενται τα αιτήματα των συμβασιούχων πυροσβεστών σχετικά με τις συμβάσεις εργασίας τους.

Συγκεκριμένα ζητούν τη δημιουργία θεσμικού πλαισίου που να καθορίζει τις προϋποθέσεις και τη σχετική μοριοδότηση για την στελέχωση των Υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας. Προκειμένου δε να υποστηρίξουν τα αιτήματά τους έχουν εξαγγείλει πανελλαδικές κινητοποιήσεις και έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη για την μετατροπή των συμβάσεών τους σε αορίστου χρόνου.

Παρακαλώ να εξετάσετε με ιδιαίτερη προσοχή τα ανωτέρω αιτήματα καθόσον πρόκειται για έναν κλάδο εργαζομένων από τους πλέον ευαίσθητους και χρήσιμους, με μεγάλη προσφορά στο κοινωνικό σύνολο».