Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 19/10/2005

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2005

«ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ 15 ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΖΗΤΟΥΝ
Να μη γίνουν αδασμολόγητες εισαγωγές
λαδιού από τρίτες χώρες»

Εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2005

«Ο Δ. Κουσελάς και 15 ακόμα βουλευτές
κατέθεσαν ερώτηση για το λάδι»

Εφημερίδα ΣΗΜΑΙΑ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2005

«ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ
Να μην γίνουν αδασμολόγητες εισαγωγές λαδιού»

Εφημερίδα ΦΩΝΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2005

«ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΟΥΣΕΛΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ 15 ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ
«Όχι» στην τεχνητή μείωση της τιμής του ελαιολάδου»

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2005

Οχι στις αδασμολόγητες εισαγωγές ελαιολάδου
ΑΠΟ 16 ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ

Ο Δημήτρης Κουσελάς και 15 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, κατέθεσαν ερώτηση στη Βουλή, προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, ζητώντας να μην εφαρμοστεί το άρθρο 11 του κανονισμού ΕΚ 865/2004, το οποίο προβλέπει τεχνητή μείωση της τιμής του λαδιού, όταν αυτή ξεπεράσει το επιτρεπόμενο πλαφόν, με αδασμολόγητες εισαγωγές λαδιού από τρίτες χώρες.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

«Σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού ΕΚ 865/2004 του Συμβουλίου της 29-4-2004, εάν η αγοραία τιμή του ελαιολάδου υπερβαίνει σημαντικά 1,6 φορές τις μέσες τιμές παρέμβασης (δηλ. τα 2,85 ευρώ) κατά τη διάρκεια μιας περιόδου τουλάχιστον 3 μηνών και προκειμένου να εξασφαλιστεί ο κατάλληλος εφοδιασμός της κοινοτικής αγοράς με ελαιόλαδο, μπορεί να αποφασίζονται από την επιτροπή αδασμολόγητες εισαγωγές ελαιολάδου από τρίτες χώρες, ώστε να πέσει η αγοραία τιμή του.

Επειδή διατυπώθηκε πρόσφατα αίτημα στην επιτροπή από την ιταλική κυβέρνηση για ενεργοποίηση του μηχανισμού του συγκεκριμένου άρθρου του κανονισμού, δηλαδή να επιτραπούν αδασμολόγητες εισαγωγές ελαιολάδου από την Τουρκία κλπ. τρίτες χώρες, ώστε να πέσει η αγοραία τιμή του,

Επειδή η εφαρμογή του συγκεκριμένου άρθρου, που υπερψηφίστηκε από τον προκάτοχό σας κ. Τσιτουρίδη, στο Συμβούλιο Υπουργών της 29-4-2004, πλήττει ευθέως και σοβαρά τα συμφέροντα των ελαιοπαραγωγών της χώρας μας και θα έχει σοβαρές συνέπειες

και για το εισόδημα των παραγωγών στους ελαιοπαραγωγικούς νομούς, λόγω της προβλεπόμενης από αυτό τεχνητής συμπίεσης των τιμών του ελαιολάδου

και για την προστασία του καταναλωτή, δεδομένου ότι το ελαιόλαδο που είναι δυνατόν να εισαχθεί από τρίτες χώρες, χωρίς δασμούς και σε χαμηλότερη τιμή, είναι γνωστό ότι υστερεί ποιοτικά, προσφέρεται μάλιστα κατ’ εξοχήν για νοθεία και παραποίηση ονομασιών προέλευσης,

Επειδή λόγω προβλημάτων στη φετινή παραγωγή της Ιταλίας και της Ισπανίας, το ελαιόλαδο είναι το μόνο αγροτικό προϊόν για το οποίο υπήρξε αύξηση τιμής κατά το τρέχον έτος,

Ερωτάται ο κ. υπουργός:

- Με ποιο σκεπτικό υπερψηφίστηκε από την κυβέρνηση της Ν.Δ και τον υπουργό Σάββα Τσιτουρίδη το άρθρο 11 του κανονισμού 865/2004, πιθανή εφαρμογή του οποίου θα έχει αρνητικές συνέπειες για την τιμή του ελαιολάδου και για το εισόδημα των ελαιοπαραγωγών της χώρας μας;

- Τι θέση προτίθεται να πάρει η χώρα μας στην περίπτωση που τεθεί ζήτημα ενεργοποίησης του άρθρου 11 του κανονισμού 865/2004 από την Επιτροπή, δηλ. να επιτραπούν αδασμολόγητες εισαγωγές από τρίτες χώρες για να πέσει η αγοραία τιμή του ελαιολάδου;

- Τι γενικότερα μέτρα προτίθεται να λάβει για την προάσπιση του εισοδήματος και των συμφερόντων των ελαιοπαραγωγών της χώρας μας και ειδικότερα ποια μέτρα έχει σχεδιάσει για την αποτροπή της διάθεσης στην αγορά νοθευμένου και χαμηλής ποιότητας ελαιολάδου;».