Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 4/10/2005
Εφημερίδα ΦΩΝΗ 04 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2005

«ΖΗΤΕΙ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ
Να ληφθούν άμεσα μέτρα για να μην
αφανιστούν τα πλατάνια της Μεσσηνίας»

Εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 04 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2005

«Μέτρα για την αντιμετώπιση της ασθένειας των πλατάνων»

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 04 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2005

«ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ
Επειγόντως μέτρα για να μην αφανιστούν τα πλατάνια»

Εφημερίδα ΣΗΜΑΙΑ 04 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2005

ΖΗΤΕΙ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ Ο Δ. ΚΟΥΣΕΛΑΣ
Άμεσα μέτρα προστασίας των πλατάνων της Μεσσηνίας

Ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Κουσελάς, κατέθεσε Ερώτηση στη Βουλή, προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ζητώντας να διατεθούν κονδύλια και να ληφθούν άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση του μύκητα που καταστρέφει τα πλατάνια της Μεσσηνίας

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

«‘Όπως πρόσφατα αναδείχθηκε και από δημοσιεύματα του Μεσσηνιακού Τύπου, ο παθογόνος μύκητας «Ceratocystis fimbriata platani», απειλεί με αφανισμό τα πλατάνια της Μεσσηνίας, που αποτελούν σημαντικό και αναπόσπαστο κομμάτι του περιβάλλοντος και της χλωρίδας σε πολλές περιοχές της Μεσσηνίας, στοιχείο ποιότητας ζωής και ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τους επισκέπτες και τους κατοίκους της.

Επειδή, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, η αντιμετώπιση της ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου μπορεί να νεκρώσει δέντρα οποιουδήποτε μεγέθους, για τούτο απαιτείται άμεση παρέμβαση της Πολιτείας, για τη χρηματοδότηση προγράμματος ώστε να αντιμετωπιστεί η επέκταση αυτής της ασθένειας στην περιοχή της Μεσσηνίας και όπου αλλού αυτή εμφανίζεται,

Επειδή, παρά τους Κανονισμούς της Ε.Ε. και την έκδοση σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης (119999/22-9-2004), δεν έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα τα απαιτούμενα μέτρα επείγοντος χαρακτήρα, ούτε έχουν διατεθεί οι απαραίτητες πιστώσεις στο ΕΘΙΑΓΕ και στις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες, για τη διενέργεια φυτουγειονομικών ελέγχων και για την καταστροφή των προσβεβλημένων φυτών,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  • Πότε σκοπεύει να υλοποιήσει την ΚΥΑ 119999/22-9-2004 και να λάβει τα προβλεπόμενα σε αυτήν μέτρα για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης ασθένειας των πλατάνων;

  • Τι πιστώσεις προτίθεται να εγκρίνει και τι γενικότερα μέτρα προτίθεται να λάβει για την άμεση διενέργεια των αναγκαίων φυτουγειονομικών ελέγχων και για την καταστροφή των προσβεβλημένων φυτών στο Νομό Μεσσηνίας; »