Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 23/9/2005

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005

"ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ
Πρόσθετα έξοδα για τις πιστωτικές κάρτες"

Εφημερίδα ΣΗΜΑΙΑ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005

"ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΣΕΛΑ
Για τις πρόσθετες χρεώσεις των τραπεζών
στους κατόχους πιστωτικών καρτών"

Εφημερίδα ΦΩΝΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΚΟΥΣΕΛΑ
Πρόσθετες χρεώσεις στις πιστωτικές κάρτες

Στις πρόσθετες χρεώσεις που μονομερώς επιβάλλουν οι Τράπεζες στους κατόχους πιστωτικών καρτών και ειδικότερα στη χρέωση τόκων από την επομένη της αγοράς με πιστωτική κάρτα, αντί της περιόδου χάρητος των 30-50 ημερών που εφαρμοζόταν στο παρελθόν, αναφέρεται ερώτηση του Δημ. Κουσελά που κατέθεσε στη Βουλή, προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, την οποία συνυπογράφουν και δύο ακόμα βουλευτές του ΠΑΣΟΚ.

Στην Ερώτηση αναφέτεται:

«Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία» της 15-9-2005 (συνημμένο), ορισμένες Τράπεζες τροποποίησαν μονομερώς την κρατούσα μέχρι σήμερα πρακτική, δηλαδή της χρέωσης τόκων στους κατόχους πιστωτικών καρτών όχι από την επομένη της ημερομηνίας αγοράς, αλλά 30-50 ημέρες μετά, επιβάλλοντας πλέον τη χρέωση τόκων από την επομένη της αγοράς.

  • Επειδή αυτή η πρακτική συνιστά πρόσθετη και μονομερή επιβάρυνση των κατόχων πιστωτικών καρτών, οι οποίοι ήδη επιβαρύνονται με φουσκωμένα επιτόκια που αγγίζουν το 16% και με διάφορα λοιπά έξοδα (λ.χ. μηνιαίας αλληλογραφίας κλπ) που αυθαίρετα τους επιβάλλουν, κατά πάγια πρακτική τους, συγκεκριμένες Τράπεζες, έχοντας ήδη ενσωματώσει σε αυτά τους κινδύνους, τις υφιστάμενες χρονικές διαφορές χρέωσης τόκων 30-50 ημερών κλπ,

  • Επειδή το επιχείρημα των Τραπεζών ότι βάσει της νέας τεχνολογίας είναι σε θέση να εξοφλούν τους εμπόρους από την επομένη κιόλας της συναλλαγής δεν συνεπάγεται ότι έτσι λειτουργούν και στην πράξη, ενώ ο καταναλωτής δεν πληροφορείται, ούτε έχει τη δυνατότητα να ελέγξει πότε τελικά έγινε η πληρωμή της Τράπεζας στον κάθε έμπορο,

  • Επειδή, τέλος, το ecart των επιτοκίων και τα υψηλά περιθώρια κέρδους που αποκομίζουν οι Τράπεζες σε βάρος των δανειοληπτών είναι τα υψηλότερα της Ευρώπης, δημιουργώντας σοβαρές αμφιβολίες για την υγιή λειτουργία του ανταγωνισμού στον κλάδο και για την ανυπαρξία καταχρηστικών πρακτικών που καταφανώς αποβαίνουν σε βάρος του καταναλωτή,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

    • Είναι σε γνώση αυτής της νέας πρακτικής ορισμένων Τραπεζών και των πρόσθετων επιβαρύνσεων που αυτή συνεπάγεται για τους πελάτες τους; Τη θεωρεί εύλογη, διαφανή και δικαιολογημένη;

    • Τι μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε να διερευνηθούν, να ελεγχθούν και να εκλείψουν τέτοιες μονομερείς πρακτικές, που μόνιμο αποτέλεσμα έχουν την όλο και μεγαλύτερη επιβάρυνση των κατόχων πιστωτικών καρτών; »