Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 22/9/2005
Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005

«ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ
Τίποτα το συγκεκριμένο για μείωση του πλαφόν στη σταφίδα»

Εφημερίδα ΦΩΝΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005

«ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΠΑΣΙΑΚΟΥ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΟΥΣΕΛΑ
Ακόμη δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο
για τη μείωση του πλαφόν της σταφίδας»

Εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005

«Τίποτα συγκεκριμένο για τη μείωση του πλαφόν
στη σταφίδα, λέει ο Κουσελάς»

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005

«Ελλιπή τα στοιχεία για το «πλαφόν» της σταφίδας
ΔΗΛΩΣΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΣΕΛΑ»

Εφημερίδα ΣΗΜΑΙΑ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005

Ο Δ. ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΦΙΔΑ
Τίποτα συγκεκριμένο για τη μείωση του πλαφόν

Σχετικά με την απάντηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Μπασιάκου σε Ερώτηση του Δημήτρη Κουσελά στη Βουλή, με θέμα τη μείωση του πλαφόν για τη στρεμματική ενίσχυση των σταφιδοπαραγωγών, ο Μεσσήνιος βουλευτής έκανε την ακόλουθη δήλωση:

« ‘Οπως προκύπτει από την Απάντηση του κ. Μπασιάκου, από τον Κανονισμό ΕΚ1621/1999, απαιτείται Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας-Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης για τη μείωση της απαιτούμενης στρεμματικής απόδοσης στη σταφίδα σε πληγείσες περιοχές. Για να εκδοθεί όμως αυτή, απαιτείται να κατατεθεί εισήγηση της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας, με εκτίμηση και τεκμηρίωση του ποσοστού απώλειας της παραγωγής.

Ο κ. Υπουργός, παρ’ ότι ισχυρίζεται ότι οι υπηρεσίες του Υπουργείου του είναι σε συνεχή επαφή με τις κατά Νομό αρμόδιες Διευθύνσεις, αποσιωπά την ύπαρξη ή όχι τέτοιας εισήγησης από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας, τουλάχιστον μέχρι τις 8-9-2005, ημερομηνία της απάντησής του. Πάντως, η Ν.Α. Μεσσηνίας, με την από 19-8-2005 επιστολή του Νομάρχη είχε επισημάνει το πρόβλημα στο Υπουργείο, τα δε απαιτούμενα σχετικά έγγραφα εστάλησαν από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Μεσσηνίας και Τριφυλίας της Ν.Α στο Υπουργείο στις 14-9-2005.

Γεγονός είναι ότι ο κ. Υπουργός προς το παρόν δεν αναλαμβάνει δέσμευση για το ποσοστό μείωσης του πλαφόν, ούτε προσδιορίζει το παραμικρό χρονοδιάγραμμα για την επίλυση του προβλήματος.

Πόσο όμως αντέχουν να μείνουν στην αναμονή και στην αβεβαιότητα οι σταφιδοπαραγωγοί μας;».