Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 15/9/2005

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2005
(Απόσπασμα Δημοσιεύματος)

Εγκαινιάσθηκε η νέα πτέρυγα του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας

Μεγάλη μέρα για την ευρύτερη περιοχή της Κυπαρισσίας χαρακτήρισε τα εγκαίνια ο βουλευτής Δημήτρης Κουσελάς, που τόνισε ότι «το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας χάρη στην ουσιαστική προσφορά των δύο αδελφών και την ουσιαστική συμμετοχή του κρατικού προϋπολογισμού της προηγούμενης κυβέρνησης, κατάφερε να έχει μια νέα πτέρυγα. Διαψεύστηκαν όλες οι Κασσάνδρες που έλεγαν πριν 4 χρόνια ότι το νοσοκομείο θα κλείσει. Οχι μόνο δεν έκλεισε, αλλά απέκτησε μια μονάδα τεχνητού νεφρού πιστοποιημένη με ISO και σήμερα μια νέα πτέρυγα. Είναι χρέος και της σημερινής κυβέρνησης να αντιμετωπίσει όλα τα προβλήματα που υπάρχουν στα Νοσοκομεία Κυπαρισσίας και Καλαμάτας. Δεν μπορεί η κοινωνική πρόνοια να βασίζεται μόνο σε δωρεές».