Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 3/9/2005

Εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 03 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005

«Στη Βουλή το νέο Μουσείο της Αρχαίας Μεσσήνης»

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 03 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005

«Στη Βουλή αίτημα για νέο μουσείο
ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ»

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 03 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2005

Αναφορά Κουσελά για ανέγερση νέου μουσείου στην Αρχαία Μεσσήνη

Αναφορά στον Υπουργό Πολιτισμού για την ανέγερση νέου αρχαιολογικού μουσείου στο χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης κατέθεσε ο βουλευτής Μεσσηνίας του Πα.Σο.Κ. Δημήτρης Κουσελάς.

Στην Αναφορά τονίζονται ακόμη τα εξής:

«Σας διαβιβάζω την με αρ. πρωτ. 2397/24-8-2005 επιστολή του Δημάρχου Ιθώμης Ν. Μεσσηνίας, καθώς και το συνημμένο σε αυτήν ψήφισμα του Δ.Σ. Δήμου Ιθώμης.

Παρακαλώ να εξετάσετε θετικά το αναφερόμενο σε αυτήν αίτημα ανέγερσης του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου στο χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης, με επιτάχυνση των αντίστοιχων διαδικασιών, ώστε να τηρηθούν οι σχετικές δεσμεύσεις και εξαγγελίες της Πολιτείας .

Η περαιτέρω ανάδειξη του εν λόγω αρχαιολογικού χώρου με την ανέγερση του νέου Μουσείου, αποτελεί άμεση και επιτακτική προτεραιότητα για την προσέλκυση τουριστών και για τη γενικότερη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. »