Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 2/9/2005

 

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 02 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005

«ΣΑΛΑΓΚΟΥΔΗΣ ΠΡΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑ
Η αρμοδιότητα καθορισμού λατομικών
περιοχών ανήκει στο νομάρχη»

Εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 02 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005

«ΝΟΜΑΡΧΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΕΙΧΝΕΙ
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ »

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 02 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005

«Απάντηση σε ερώτηση Δ. Κουσελά για τα λατομεία»

Εφημερίδα ΣΗΜΑΙΑ 02 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005

«ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΣΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ Δ. ΚΟΥΣΕΛΑ
Αρμόδιος ο Νομάρχης και η Περιφερειάρχης»

Εφημερίδα ΦΩΝΗ 02 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΟΥΣΕΛΑ
Ο νομάρχης ευθύνεται για τις λατομικές ζώνες

Σύμφωνα με την απάντηση του Υφυπουργού Ανάπτυξης κ. Σαλαγκούδη σε αναφορά του Δ. Κουσελά, για την επίσπευση των διαδικασιών λειτουργίας των λατομικών περιοχών στο Νομό Μεσσηνίας και την παράταση λειτουργίας όσων ήδη λειτουργούν, έχει επανακαθοριστεί το χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης των λατομείων αδρανών υλικών και η αρμοδιότητα για την υλοποίηση των διαδικασιών καθορισμού λατομικών περιοχών ανήκει στον Νομάρχη, ενώ η αρμοδιότητα ενεργοποίησης των λατομικών περιοχών και η αποκατάσταση των υφιστάμενων λατομείων ανήκει, κατά περίπτωση, είτε στο Νομάρχη είτε στην Περιφέρειαρχη.