Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 26/8/2005
Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2005

«Ερώτηση Κουσελά για μείωση πλαφόν
στρεμματικής απόδοσης και ενίσχυση των σταφιδοπαραγωγών»

Εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2005

«Στη Βουλή η στρεμματική ενίσχυση των σταφιδοπαραγωγών
ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΧΘΕΣ Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Δ. ΚΟΥΣΕΛΑΣ»

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2005

«Μείωση του «πλαφόν» για τη σταφίδα
ΖΗΤΕΙ Ο ΔΗΜ. ΚΟΥΣΕΛΑΣ»

Εφημερίδα ΣΗΜΑΙΑ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2005

Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑΦΙΔΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ
Μείωση του πλαφόν στρεμματικής απόδοσης

Ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Κουσελάς κατέθεσε Ερώτηση στη Βουλή, προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα την αναγκαία μείωση του πλαφόν για τη στρεμματική ενίσχυση των σταφιδοπαραγωγών.

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

« Ο Νομός Μεσσηνίας είναι από τους πιο σημαντικούς νομούς παραγωγής κορινθιακής σταφίδας. Η καλλιέργεια αυτή καλύπτει πάνω από 35.000 στρέμματα και αποτελεί σημαντική πηγή εισοδήματος για χιλιάδες παραγωγούς του νομού μας.

Ωστόσο, κατά τη φετινή περίοδο σημειώθηκε σοβαρό πρόβλημα αφορίας σε πολλές σταφιδοπαραγωγικές περιοχές του νομού, όπως στην Τριφυλία, στην Πυλία και στη Μεσσήνη, με αποτέλεσμα ελάχιστοι παραγωγοί να είναι σε θέση να πιάσουν το πλαφόν των 210 κιλών ανά στρέμμα, που αποτελεί το ελάχιστο όριο για να ενταχθούν στο σύστημα ενίσχυσης και να λάβουν επιδότηση, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1621/99 της Ε.Ε.

Επειδή ήδη στο νομό μας σημειώνεται μείωση της εν λόγω παραγωγής κατά τουλάχιστον 40%, σύμφωνα με εκτιμήσεις της ‘Ενωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών

Επειδή το υφιστάμενο όριο ελάχιστης απόδοσης για τη λήψη της στρεμματικής ενίσχυσης αποδεικνύεται εξαιρετικά υψηλό σε σχέση με την πραγματικά σημειωθείσα, για αντικειμενικούς λόγους (συνεχείς βροχοπτώσεις κατά το στάδιο της άνθησης και κατά την περίοδο του τρυγητού, παρενιαυτοφορία, κλπ.) στις περισσότερες σταφιδοκαλλιεργητικές περιοχές του Νομού μας,

Επειδή, εάν διατηρηθεί το ισχύον πλαφόν των 210 κιλών ανά στρέμμα ελάχιστοι παραγωγοί θα μπορέσουν τελικά να λάβουν τη στρεμματική ενίσχυση, γεγονός το οποίο, σε συνδυασμό με τις χαμηλές τιμές του συγκεκριμένου προϊόντος, θα οδηγήσει σε δραματική μείωση του εισοδήματος των σταφιδοπαραγωγών,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

    • Προτίθεται να προχωρήσει σε ανάλογη και εύλογη μείωση του υφιστάμενου πλαφόν των 210κιλών/στρέμμα για τη στρεμματική ενίσχυση των σταφιδοπαραγωγών, όπως άλλωστε έχει συμβεί στο παρελθόν σε ανάλογες περιπτώσεις, ώστε να μην αποκλειστεί η πλειοψηφία τους από την αντίστοιχη επιδότηση;

    • Τι γενικότερα μέτρα προτίθεται να λάβει για την αντιμετώπιση του προβλήματος και για τη γενικότερη ενίσχυση του εισοδήματος των σταφιδοπαραγωγών; »